Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Elektronika - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.zip
Typ
testy
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
6,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47349
Posledná úprava
26.06.2018
Zobrazené
426 x
Autor:
zorro
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Jednocestné a dvojcestné usmerňovače - menia hod vstupnej str. velič na jedosmernú
Jednocetný usmerňovač:
Princíp činnosti: z obrázku vidno, usmerňovacím prvkom je dióda D. Touto diódou tečie prúd iF len vtedy, keď je na anóde diódy vyššie napätie ako na jej katóde, t.j. keď v bode a pôsobí kladná polvlna napätia u2. Vtedy je dióda D otvorená ( je polarizovaná v priamom smere.) V čase, keď je dióda D otvorená tečie záťažou RZ usmernený, jednosmerný pulzujúci prúd io, ktorý vytvára na tejto záťaži jednosmerné pulzujúce napätie uo.

Dvojcestný usmerňovač s odporovou záťažou.
Ako z obrázku vidno, sekundárne vinutie sieťového transformátora je rozdelené na dve rovnaké časti, takže na ňom vznikajú dve rovnako veľké sekundárne napätia u2 a u2‘ , ktoré sú navzájom fázovo posunuté o 180° ( je to dosiahnuté tým, že koniec vinutia ab je spojený so začiatkom vinutia bc.)
Činnosť obvodu:
Pri kladnej polvlne napätia u2 v bode a prechádza diódou D1 prúd iF. Súčasne v bode c je záporná polvlna napätia u2’, čím je dióda D2 uzatvorená ( na jej anóde je zápornejšie napätie ako na jej katóde.) V druhej polovici periódy T pôsobí kladná polvlna napätia u2’ v bode c , takže dióda D2 je otvorená a tečie ňou prúd iF’. Pretože v bode a zároveň pôsobí záporná polvlna napätia u2, je dióda D1 uzavretá. Diódy D1 a D2 sa teda striedajú v činnosti, výsledkom čoho je obvodom prechádzajúci pulzujúci prúd, ktorý vytvára na záťaži RZ zodpovedajúce pulzujúce napätie u0
-ide o vhodne zapojené dva jednocestné usmerňovače, prúd tečie záťažou počas celej periódy T vstupného napätia u1.

Kľúčové slová:

Elektronika

usmerňovače

preklápacie obvody

logické súčiastky

mikropočítače

inštrukčný cyklus

časovanieObsah:
 • 1. Jednocestné a dvojcestné usmerňovače
  2. Stabilizátory bez regulácie - parametrické
  3. Stabilizátory so spojitou reguláciou - spätnoväzobné
  4. Stabilizátory s nespojitou reguláciou - impulzné
  5. Logické obvody DL, RTL, DTL , princíp činnosti, zapojenie
  6. Logické obvody TTL, princíp činnosti, zapojenie
  7. Logické obvody MOS, statický a dynamický režim
  8. Logické obvody CMOS, princíp činnosti, zapojenie
  9. Parametre a charakteristiky logických obvodov
  10. Analógové spínače, rozdelenie, princíp činnosti
  11. Analógové multiplexory, princíp činnosti
  12. Bistabilne preklápacie obvody, princíp, zapojenie
  13. Schmittov preklápací obvod, princíp, zapojenie
  14. Monostabilne preklápacie obvody, princíp, zapojenie
  15. Astabilne preklápacie obvody, princíp, zapojenie
  16. Preklápacie obvody realizované z logických členov
  17. D/A prevodník, parametre, prevodová charakteristika
  18. Prevodníky D/A, s váhovou R a R-2R sieťou
  19. Prevodníky A/D, integračné, aproximačné, komparačné
  20. Programovateľné logické súčiastky PLA, PAL
  21. Programovateľné logické súčiastky GAL
  22. Programovateľné hradlové polia FPGA
  23. Polovodičové pamäte, základné pojmy a parametre
  24. Architektúra pamäte ROM, (PROM, EPROM, EEPROM)
  25. Architektúra pamäte RAM, (FIFO, LIFO) zápis a čítanie
  26. Štruktúra pamäťovej bunky - SRAM, DRAM
  27. Elektromagnetická kompatibilita elektronických systémov
  28. Mikropočítače - konfigurácia, zbernice
  29. Mikroprocesory - architektúra, organizácia
  30. Inštrukčný cyklus mikropočítača, časovanie, strojový kod