Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Dokumentácia telekomunikačných sietí pre sídlisko Sekčov v Prešove

«»
Prípona
.pdf
Typ
projekt
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
2,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42338
Posledná úprava
31.08.2013
Zobrazené
702 x
Autor:
peter.kusy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tento projekt sa vypracováva v 5. ročníku posledného letného semestra, kedy majú študenti veľa práce s dokončovaním ich diplomových prác a prípravou na záverečnú štátnu skúšku, na predmete projektovanie a prevádzka sietí. Je to trošku nevýhoda, keďže je pomerne rozsiahla a náročná.

Vypracováva sa v skupine 4 ľudí, kde každý má pridelenú svoju časť projektu, ktorú musí vypracovať a počas semestra odprezentovať. Na konci semestra (podotýkam, že na UNIZE je to len 6 týždňov) sa tieto vaše 4 časti spoja do jednej výslednej práce, ktorú budete odovzdávať vytlačenú vo zviazenej verzii. Aby toho nebolo málo, tak ako prvá časť škúšky z tohoto predmetu to budete celé prezentovať pred vedúcim katedry a jeho kolegami. Takže ak si nechcete predĺžovať študium, neodporúčam si to nechávať na poslednú noc pred odovzdaním, respektíve pred prvou prezentáciou.
P.S.: Každý budete mať vlastnú časť, ale keďže máte byť tím, odporúčam spoločne spolupracovať na všetkých častiach, môže sa vám to hodiť pri záverečnej obhajobe, alebo ak sa vás to náhodou opýtajú na skúške :)

Preto sem prikladám moju prácu, ktorú som vypracoval so svojimi kolegami :) Práca obsahuje kompletnú dokumentáciu telekomunikačnej siete, či už prístupovej na sídlisku Sekčov v Prešove, alebo transportnej na vybranom úseku Prešov - Žilina. Ďalej obsahuje analýzu oblasti, poskytované služby, legislatívu platnú v SR k roku 2013 a samozrejme ekonomiku, v ktorej sú zhrnuté všetky náklady a zisky. V závere práce je výsledná návratnosť, ktorá bude pre vás ako potencionálneho operátora najdôležitejšia :)

Kľúčové slová:

dokumentácia

siete

projekt

telekomunikácie

Sekčov

PrešovObsah:
 • 1 Analýza oblasti 5
  1.1 Urbanizmus 5
  1.2 Demografia 6
  1.3 Priebežná analýza služieb 6
  2 Prístupová sieť 8
  2.1 Technológia prístupovej siete 8
  2.1.1 Prenos dát v GPON 8
  2.1.2 FTTH (Fiber To TheHome) 9
  2.1.3 FTTB (Fiber To TheBuilding) 10
  2.2 Topológia prístupovej siete 10
  2.3 Adresná schéma 11
  2.4 Tlmenie trasy 12
  2.5 Použitá kabeláž 12
  2.6 Použité zariadenia 13
  3 Transportná sieť 16
  3.1 Požiadavky na kapacitu transportnej siete 17
  3.1.1 Bilancovanie kapacity linky - domácnosti 17
  3.1.2 Bilancovanie kapacity linky – spoločnosti a firmy 18
  3.1.3 Celková dátová náročnosť 19
  3.2 Použité technológie a zariadenia 19
  3.2.1 Použité médium a ochrana 19
  3.2.2 Aktívne prvky siete 21
  3.3 Bilancia tlmenia 23
  3.3.1 Tlmenie 1.úsek, (Trasa Prešov – Poprad, dĺžka= 90km) 23
  3.3.2 Tlmenie 2.úsek, (Trasa Prešov – Žilina, dĺžka = 240km) 24
  3.4 Záložná trasa 24
  4 Služby 26
  4.1 Internet26
  4.2 IPTV 26
  4.3 TriplePlay 27
  4.4 Business ponuka 27
  4.5 E-model 27
  4.5.1 E-model pre transportnú sieť 28
  4.5.2 E-model pre prístupovú sieť 29
  5 Legislatíva 31
  5.1 Oznámenie telekomunikačnému úradu 31
  5.2 Členstvo v RIPE 36
  5.3 SIX (Slovak Internet eXchange) 36
  5.3.1 Prevádzkový poriadok SIX 37
  5.4 Fyzické vybudovanie siete 38
  5.4.1 Zmluva s externou stavebnou firmou 38
  5.4.2 Zmluva s bytovými družstvami 38
  5.4.3 Zmluva s mestom Prešov 38
  5.5 Zabezpečenie služieb 38
  5.5.1 Zmluva zo zákazníkmi o poskytovaní služieb 38
  5.5.2 Zmluva s T-COM39
  5.5.3 Zmluva so spoločnoťou Kern s.r.o o prepojení 40
  5.6 Povolenia na výstavbu siete 40
  5.6.1 Projektová dokumentácia40
  5.6.2 Obsah projektovej dokumentácie40
  5.6.3 Kolaudačné konanie 42
  6 Ekonomika 43
  6.1 Transportná sieť 43
  6.1.1 Náklady na transportnú sieť ( Trasa A ) 43
  6.1.2 Náklady na prístupovú sieť 44
  6.1.3 Mesačné zisky a náklady 46
  6.1.4 Návratnosť 46