Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Laditeľný optický altenuátor vytvorený pomocou optofluidného optického vlákna

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
1,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42341
Posledná úprava
20.08.2013
Zobrazené
622 x
Autor:
peter.kusy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom diplomovej práce bol návrh, vývoj a zmeranie charakteristiky tlmenia laditeľného optického atenuátora v závislosti od intenzity laserového žiarenia dopadajúceho na kovovú vrstvu nanesenú na plášti kapilárneho optického vlákna. Laditeľný optický atenuátor bol vytvorený z kremenného optického vlákna s kvapalným jadrom, v ktorom sa materiálovou kombináciou kov-dielektrikum s využitím termooptického javu vytvoril plne optický atenuátor vhodný na nastavovanie intenzity optického signálu v optických vláknach.

Kľúčové slová:

optické vlákno

optofluidné technológie

vlnovod

kvapalné jadro

atenuátorObsah:
 • 1 Úvod 1
  2 Šírenie elektromagnetického žiarenia v optických vláknach 2
  2.1 Vlnová teória dielektrických vlnovodov 3
  2.2 Slabovedúci vlnovod 5
  2.3 Vláknový optický vlnovod 6
  2.4 Šírenie svetla v optickom atenuátore 9
  3 Optický atenuátor 11
  3.1 Aplikácie optického atenuátora 11
  3.2 Pevný optický atenuátor 11
  3.3 Vstavaný premenný optický atenuátor 12
  4 Optofluidné technológie 13
  4.1 Optofluidné vlákna a ich spôsob výroby 13
  4.1.1 Vlákna bez primárnej ochrany 14
  4.1.2 Vlákna s primárnou ochranou 16
  4.1.3 Štruktúrované vlákna 19
  4.2 Optofluidné vlnovody 21
  4.2.1 Typy optofluidných vlnovodov založené na totálnej reflexii (TIR) 22
  4.2.2 Typy optofluidných vlnovodov založené na interferencii 28
  5 Experiment a výsledky 35
  5.1 Príprava vzoriek atenuátora 35
  5.2 Vákuové naparovanie 36
  5.3 Natiahnutie kvapaliny do kapiláry 38
  5.4 Zostavenie experimentálnej aparatúry 39
  5.5 Meranie a vyhodnotenie výsledkov 41
  6 Záver 46

Zdroje:
 • MARTINČEK,I. – TUREK,I. – KÁČIK,D. – PUDIŠ,D. Netradičné metódy vyšetrovania optických vlákien a polovodičových laserových diód. Žilina: Edis – vydavateľstvo Žilinská univerzita, 2006. ISBN 80-8070-569-0.
 • DADO,M. – TUREK,I. – ŠTELINA,J. – BITTERER,L. – TUREK,S. – GROLMUS,E. – STIBOR,P. Kapitoly z optiky pre technikov. Žilina: Edis – vydavateľstvo Žilinská univerzita, 1998. ISBN 80-7100-390-5.
 • SNYDER, A. W. - LOVE, J. D.: Optical waveguide theory, Chapman and Hall, ruský preklad, Radio i svjaz, Moskva, 1987.
 • MARTINCEK, Ivan a Dusan PUDIS. Variable Liquid-Core Fiber Optical Attenuator Based on Thermo-Optical Effect. Journal of Lightwave Technology [online].
 • SCHMIDT, Holger a Aaron R. HAWKINS. Optofluidic waveguides: I. Concepts and implementations. Microfluidics and Nanofluidics [online].
 • SCHMIDT, Holger a Aaron R. HAWKINS. Optofluidic waveguides: II. Fabrication and structures. Microfluidics and Nanofluidics [online].
 • Zlw-ima.rwth-aachen.de.
 • RANJINI, Radhakrishnan, Amrutha K ADIYODI, Murukeshan Vadakke MATHAM a Nguyen NAM-TRUNG. Optofluidic variable optical attenuator. 2010 Photonics Global Conference [online].
 • LI, X. C., J. WU, A. Q. LIU, Z. G. LI, Y. C. SOEW, H. J. HUANG, K. XU a J. T. LIN. A liquid waveguide based evanescent wave sensor integrated onto a microfluidic chip. Applied Physics Letters [online].
 • AI-QUN LIU. Approach of optofluidics from optics to photonics. Optical MEMS and Nanophotonics (OMN), 2012 International Conference on [online].
 • PSALTIS, Demetri, Stephen R. QUAKE a Changhuei YANG. Developing optofluidic technology through the fusion of microfluidics and optics: Maxwell's theory invades engineering - and grows with it. Nature [online].
 • ADLEMAN, J.R., D.A. BOYD, D. GOODWIN a D. PSALTIS. Optofluidic Technologies. 2007 Digest of the IEEE/LEOS Summer Topical Meetings [online].
 • YANG, Y., A.Q. LIU, L.K. CHIN, X.M. ZHANG, D.P. TSAI, C.L. LIN, C. LU, G.P. WANG a N.I. ZHELUDEV. Optofluidic waveguide as a transformation optics device for lightwave bending and manipulation. Nature Communications [online].