Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Teória pravdepodobnosti - prednášky z predmetu Pravdepodobnosť a štatistika

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1049
Posledná úprava
25.02.2015
Zobrazené
3 677 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základné pojmy:
- náhodný pokus - pokus, ktorého výsledok závisí na náhode (nie je predom známy); musí byť ľubovoľne opakovateľný za rovnakých podmienok
- elementárny výsledok - jeden výsledok náhodného pokusu, ktorý náhodný pokus definuje
- množina elementárnych výsledkov - musia byť všetky - vzájomne disjunktné - ďalej nerozložiteľné

Kľúčové slová:

pravdepodobnost

algebra

Poissonove rozdelenie

Gaussovo rozdelenie

distribučná funkcia

Vennov diagramObsah:
 • ZÁKLADNÉ POJMY:
  Algebra náhodných javov
  OPERÁCIE MEDZI NÁHODNÝMI JAVMI:
  Pravidlá pre zachádzanie s náhodnými javmi
  Základné logické zákony
  Pravdepodobnosť výskytu náhodných javov
  Vlastnosti pravdepodobnosti
  Podmienená pravdepodobnosť
  VLASTNOSTI P(A/B):
  Skupinová nezávislosť javov
  Úplná pravdepodobnosť
  Bernoulliho nezávislé pokusy
  Rozšírenie pre pokusy s r výsledkami, r 2
  Náhodná premenná (veličina)
  Rozdelenie pravdepodobnosti náhodných premenných
  Niektoré známe diskrétne náhodné premenné
  1, Alternatívna náhodná premenná
  2, Binomická náhodná premenná
  3, Geometrická náhodná premenná
  4, Poissonove rozdelenie
  Niektoré známe spojité rozdelenia pravdepodobnosti
  1, Rovnomerné (a,b) rozdelenie
  2, Exponenciálne rozdelenie
  3, Gamma rozdelenie
  4, Normálne (Gaussovo) rozdelenie
  Distribučná funkcia
  1, X - diskrétna náhodná premenná
  2, X - spojitá náhodná premenná
  Číselné charakteristiky náhodných premenných
  1, STREDNÁ HODNOTA náhodnej premennej
  2, ROZPTYL (disperzia) náhodnej premennej
  3, MOMENT náhodnej premennej
  Ďalšie číselné charakteristiky
  1,modus:
  2, medián:
  Viacrozmerná náhodná premenná (náhodný vektor)
  Nezávislosť náhodných premenných
  Marginálne rozdelenie pravdepodobnosti
  1, X, Y sú diskrétne
  2, X, Y sú spojité
  Funkcia náhodnej premennej
  a) g (x) je rýdzorastúce
  b) g (x) je rýdzoklesajúce
  Momentová vytvárajúca veta
  Momenty dvojice náhodných premenných