Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Komunikačné technológie - vypracované skúškové otázky

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
3,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46680
Posledná úprava
06.06.2016
Zobrazené
617 x
Autor:
veronika.strelcova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vrstvy a modely (OSI ISO),

ISO OSI (OpenSystemlnterconnection)
- abstraktný, na vrstvách založený opis návrhu štruktúry komunikačných a počítačových sieťových protokolov (7- vrstvový OSI model)

Účel
Jeho hlavnou funkciou je spojenie vrstiev, ktorým určuje, akým spôsobom spolupracuje jedna vrstva s druhou. Každá vrstva používa iba funkcie vrstvy pod ňou a poskytuje funkcionalitu vrstve nadradenej. Obyčajne bývajú najnižšie dve vrstvy implementované hardvérovo a ostatné softvérovo.

Fyzická vrstva - prenos bitov komunikačným kanálom, zabezpečuje správne prijatie vyslaných bitov, špecifikuje mechanické a elektrotechnické rozhranie

Linková vrstva - delí prúd bitov na dátové rámce (datagramy), potvrdzuje ich, rozpoznáva hranice rámcov v prúde bitov od fyzickej vrstvy, môže vyzvať na opakovaný prenos rámca v prípade chyby, je realizovaná hardvérom (podvrstvy- LLC a MAC)

Sieťová vrstva - smerovanie a prenos paketov k adresátovi(router), protokolom internetu pre tiito vrstvu je IP, ktorý zabezpečí prenos paketov medzi ľubovoľnou dvojicou uzlov siete.

Transportná vrstva - rieši komunikáciu medzi dvoma koncovými bodmi komunikácie, vytvára komunikačný kanál, zabezpečuje prenos správ medzi koncovými bodmi, správy prípadne delí do segmentov akceptovateľnej veľkosti pre sieťovú vrstvu (TCP-UDP protokol)

Relačná vrstva - spravuje relácie (komunikačný dialóg) medzi účastníkmi spojenia, môže riešiť synchronizáciu

Prezentačná vrstva - rieši nejednotnosť formátov dát, kódovanie abecied, komprimáciu, šifrovanie.

Aplikačná vrstva - služby pre užívateľov, ktoré sú popísané protokolmi a realizované aplikačnými programami. Prehľad služieb aplikačnej vrstvy: TELNET, elektronická pošta - POP3.SMTP, prenos súborov - FTP, web- HTTP

Kľúčové slová:

vypracovanie

komunikačné technológie

ktObsah:
 • 1. Vrstvy a modely (OSI ISO)
  2. Protokolový model TCP/IP
  3. Vrstva rozhraní sieti (MAC Ethernet)
  4. Protokoly sieťovej vrstvy (IPv4, IPv6)
  5. Protokoly sieťovej vrstvy (ICMP, ARP, RARP)
  6. Protokoly transportnej vrstvy (TCP, UDP)
  7. Protokoly aplikačnej vrstvy (TELNET, SSH, FTP)
  8. Protokoly aplikačnej vrstvy (HTTP, SMTP, DNS)
  9. Protokoly aplikačnej vrstvy (DHCP, SNMP)
  10. Protokoly aplikačnej vrstvy (RTP, RTCP)
  11. Protokoly aplikačnej vrstvy (VoIP)
  12. Základné princípy prenosu (multiplexné vyžitie kapacity prenosoveho média v režime bod ­‐ bod jedneho paru TX ­‐ RX a pre viac parov TX ­‐ RX)
  13. NGN - nová generácia sietí
  14. Prísupové siete metalické - ADSL--
  15. Prístupové siete metalické ISDN
  16. Prístupové siete metalické ISDN-­‐DSS1, a SS7
  17. Prístupove siete meltalické FTTX, AON a PON
  18. Prístupové siete rádiové GSM
  19. Prístupové siete rádiové ­‐ UMTS
  20. Prístupové siete rádiové ­‐ DECT
  21. Prístupové siete rádiové ­‐ WIFI
  22. Prístupové siete rádiové WiMAX
  23. ATM - asynchronny prenosový mod
  24. SDH
  25. Signály v časovej a spektrálnej oblasti (harm, period, neperiodicky, neharmonicky)
  26. Prenosový kanál (pren funk, nelin, utlmovy, faz, realny, užit. neužit, nelinearny)
  27. Modulácie v preloženom pásme analógové (AM, FM, PM)
  28. Modulácie v preloženom pásme - digitálne (ASK, FSK, PSK, QAM)
  29. Modulácie v základnom pásme ­‐ diskrétne nekvantované a nekódované (PAM, PWM, PPM)
  30. Modulácie v základnom pásme - diskrétne kvantované a kódované (PCM)
  31. Digitalizácia signálu (analógový, diskrétny, digitálny signály, vzorkovanie - Shannonova podmienka, PAM1 a PAM2, kvantovanie lineárne a nelineárne, kódovanie)
  32. Prenos digitálnych signálov v základnom pásme(požiadavky na vlastnosti signálov, RZ, NRZ, unipolárny, polárny a bipolárny signály, Manchester, CMI, AMI, HDB3, 2B1Q, 8B10B kódy),
  33. Prenos digitálneho signálu (diagram oka, prenosová a modulačná rýchlosť, kapacita kanála, Shannonov limit, prenosový reťazec),
  34. Skramblovanie a deskramblovanie
  35. Zabezpečovacie kódy - Lineárne blokové kódy - Hammingove
  36. Zabezpečovacie kódy - Lineárne blokové kódy - cyklické
  37. Konvolučné kódy (opis pomocou generačného polynómu, kódového stromu, trellisu a stavového diagramu, kódovanie a ich dekódovanie),
  38. Spojovanie a smerovanie (sériové, paralelné, klasifikácia, technológie, generácie)