Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Analýza postavenia podniku na trhu

«»
Prípona
.pptx
Typ
prezentácia
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10170
Posledná úprava
16.10.2018
Zobrazené
1 199 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výsledky analýzy postavenia podniku na trhu (medzipodnikového porovnávania) sú podkladom pre:
Objektivizáciu posúdenia úrovne podniku
Zistenie postavenia podniku vo väčšom súbore podnikateľských subjektov
Odhad rezerv v činnosti podniku voči konkurentom
Odhad možnosti zlepšenia činnosti podniku v budúcnosti

Strategické plánovanie rozvoja podniku
Predpokladom úspešnej realizácie analýzy postavenia podniku na trhu je taktiež :
» zabezpečenie porovnateľnosti porovnávaných podnikov
» voľba správnych ukazovateľov pre hodnotenie jeho činnosti
» voľba vhodných metód analýzy postavenia podniku na trhu

Kľúčové slová:

postavenie podniku natrhu

štatistické metódy

swot analýza

stratégia

analytické metódy

porovnávanie

bodovacia metóda

multikriterálne hodnotenieObsah:
 • O téme
  Porovnateľnosť podnikov
  Komplexný spôsob porovnávania
  Parciálne medzipodnikové porovnávanie
  Miera detailnosti medzipodnikového porovnávania
  Metódy analýzy postavenia podniku na trhu
  Komparatívno analytické metódy
  Matematicko-štatistické metódy
  Metódy multikriteriálneho hodnotenia
  1. Metóda váženého súčtu poradia
  2. Bodovacia metóda
  3. Metóda normovanej premennej
  4. Metóda vzdialenosti fiktívneho objektu
  Záver pr mat-štatis. metódy
  Metódy vytvárania skupín podnikov
  Záver
  Literatúra

Zdroje:
 • Zalai K.: Finančno- Ekonomická analýza podniku,Bratislava UK 1996