Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Príručka pre jazyk C

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
32 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10238
Posledná úprava
13.11.2018
Zobrazené
630 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Príručka je rozdelená do 19 lekcií, ktoré nasledujú za sebou v postupnosti, v akej sa program kalkulátor implementuje. Na rozdiel od bežných učebníc jazyka C sa hned' na začiatku (11. lekcia) zoznámite s funkciami, ktoré sú základným stavebným kameňom jazyka C, a ktorých poznanie vám dovolí od počiatku vytvárať program kalkulátor ako program skladajúci sa z postupnosti programovacích príkladov.
V d'alších lekciách sa oboznámite s riadiacimi konštrukciami jazyka C, ako sú napr. príkaz vetvenia a s ním súvisiace Booleovské výrazy, iteračné príkazy, tj. cykly a rekurzívne funkcie. Po zoznámení sa s riadiacimi príkazmi jazyka C sa naučíte používať zložitejšie údajové štruktúry, ako sú napr. polia alebo reťazce, a pokročilejšie techniky programovania, ako sú napr. smerníky a ich využitie pri volaní odkazom, vzťah medzi smerníkmi a poliami, direktívy preprocesora a pod.
Pri vytváraní lexikálneho a syntaktického analyzátora s vyhodnocovaním matematických výrazov sa oboznámite s vymenovaným typom v jazyku C, ktorý vám umožní reprezentovať matematické výrazy pomocou symbolov. Nakoniec sa naučíte pracovať aj so súbormi, ktoré poslúžia používateľovi programu kalkulátor na to, aby mohol zadávať vstupné matematické výrazy priamo zo súboru.

Kľúčové slová:

informatika

jazyk C

príručka

reťazce

smerníky

volanie odkazom

analýza

if

exit

kalkulátor

syntaktický analyzátor

typové modifikátory

iteračné príkazyObsah:
 • Úvod.
  I. lekcia: Komponenty programu v jazyku C.
  Prvy C program
  Programové komponenty
  Zhrnutie
  Cvičenia
  II. lekcia: Funkcie a prica s pamäťou
  Hlavička funkcie
  Deklarácia a definícia funkcie
  Procedúry a dátový typ void
  Parametre funkcie
  Definicie premenných
  Cvičenia
  III. lekcia: Formátovany vstup/výstup z/na terminál
  Formátovaný výstup na obrazovku
  Formátovaný vstup z klávesnice
  Cvičenia
  IV.lekcia: Riadiace štruktúry - príkaz vetvenia
  Príkaz if
  Ternárny operátor
  Cvičenia
  V. lekcia: Booleovské vyrazy
  Logické a relačné operátory v jazyku C
  Skrátené vyhodnocovanie logických výrazov
  Cvičenia
  Tipy a trikyy
  VI. lekcia: Riadiace štruktúry - iteračné prĺkazy
  Operátor porovnania
  Cyklus s podmienkou na začiatku
  Príkazy break a continue
  Cvičenia
  VII. lekcia: Riadiace štruktáry - iteračné prikazy
  Cyklus s podmienkou na konci
  Cvičenia
  VIII. lekcia: Riadiace štruktúry - heračné príkazy
  Typové modifikátory
  Cyklus for
  Cvičenia
  IX. lekcia: Iterácia pomocou rekurzie
  Cvičenia
  ...
  XVIII. lekcia: programu kalkulátor - I. čast'
  Funkcia exit
  Syntaktický analyzátor s vyhodnocovaním výrazov
  Analýza funkcie vyraz()
  Analýza funkcie tenn()
  Analýza funkcie faktor()
  Zhrnutie
  Cvičenia
  XIX. lekcia: Zostavenie programu kalkulátor - 11. časť
  Doplnenie funkcie vyraz() o interpretáciu známych operátorov
  Rozšírenie funkcie faktor() o syntaktickú analýzu a vyhodnotenie funkcií MAX a MIN
  Cvičenia
  Príloha
  Literatúra
  Register

Zdroje:
 • Aitken, P., Bradley, L. Jones: Sams Teach Yourself C in 21 Days, Fourth edition Indianapolis: Macmillan Computer Publishing, 1997. ISBN 0-672-310694
 • Herout, P.: Učebnice jazyka C, 3. vyd. České Budéjovice: Kopp, 1996. ISBN 80-85828-21-9
 • Horovčák, P., Podlubný, I.: Úvod do programovania v jazyku C, 1998
 • Molnár, Ľ., Češka, M., Melichar, B.: Gramatiky a jazyky, 1. vyd. Bratislava: Alfa — Praha: SNTL, 1987
 • Staugaard, Andrew C. Jr.: Structured and Object—Oriented Techniques; An Introduction Using C++, Second edition New Jersey: Prentice-Hall, 1997. ISBN 0-13-488736-0
 • Šaloun, P.: Programovací jazyk C pro zelenáče, 1. vyd. Praha: Neokortex s.r.o., 1999. ISBN 80-86330-02-X