Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla - cvičenie

«»
Prípona
.docx
Typ
meranie
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44618
Posledná úprava
04.03.2014
Zobrazené
849 x
Autor:
unizak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Teoretický úvod
Fyzikálnym kyvadlom rozumieme teleso, ktoré vykonáva periodický kmitavý pohyb okolo osi, ktorá prechádza ťažiskom. Schematicky je takéto teleso znázornené na obrázku 1. Dané teleso je uchytené v bode O ktorý je posunutý o vzdialenosť d zvislo na hor od ťažiska hmotného telesa. Teleso je ťahané výslednou tiažovou silou G do rovnovážnej polohy. Teleso vychýlené z rovnovážnej polohy o uhol α vracia do tejto polohy zložka sily Gp .
Ak kyvadlo kmitá v rovine nákresne ako na obrázku 1. A os O je na nákresňu kolmá, potom pohybová rovnica takéhoto fyzikálneho kyvadla je

Kde M je vektor momentu sily, I je moment zotrvačnosti a ε je vektor uhlového zrýchlenia.

Kľúčové slová:

moment zotrvačnosti

fyzikálne kyvadlo

fyzika

meranie

hodnotyObsah:
 • Teoretický úvod
  Dôkaz Steinerovej vety
  Odvodenie vzťahu pre moment zotrvačnosti
  Náčrt a popis meracieho zariadenia
  Postup pri meraní
  Počiatočné vstupné hodnoty merania
  Tabuľka hodnôt
  Záver

Zdroje: