Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Elektrotechnika - 21 vypracovaných otázok ku skúške

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48182
Posledná úprava
01.08.2022
Zobrazené
31 x
Autor:
grizzly.bear
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky z elektrotechniky zahŕňajú 21 okruhov ku skúške na Vysokej škole.
Vypracovanie obsahuje nákresy, schémy a detailný opis problematiky.
Väčšina otázok obsahuje aj ručne písaný komentár, zaznamenaný na prednáškach.
...
1. jednosmerné obvody genki, v4sk1z
• metódy riešenia jednosmerných obvodov
• zjednodušenie jednosmerných obvodov
• KZ
Elektrický obvod: sústava el. zariadení predstavujúcich el. zdroje, spotrebiče a vodiče, ktoré ich vzájomne spájajú.
Jednosmerné - rozumieme také elektrické obvody, v ktorých sú veličiny nezávislé od času. Prúd preteká z miesta zdroja s vyšším potenciálom „+“ cez prvky el. obvodu na miesto s nižším potenciálom „-“ . Tu sa zmysel napätia a smer prúdu s časom nemení.
Ich zdroje rozdeľujeme na:
• elektrochemické (akumulátory, galvanické články),
• rotačné (dynamá),
• usmerňovače striedavého napätia.
...
Metódy riešenia:
1. Ohmov zákon - R = U/I
2. Metóda zjednodušovania - spočíva v určení ekvivalentného odporu celej elektrickej siete a následnej aplikácii Ohmovho zákona pre určenie neznámeho prúdu, resp. napätia. Využívajú sa v nej znalosti o spájaní rezistorov do série, paralelne alebo zmiešane a o delení prúdov a napätí pri takomto spájaní.
3. Metóda Kirchhoff. zákonov (KZ) - Najuniverzálnejšou metódou riešenia elektrického obvodu. Pomocou tejto metódy je možné riešiť ľubovoľne zložitú elektrickú sieť.
...

Kľúčové slová:

elektrotechnika

jednosmerný obvod

prúd

napätie

elektrický prúd

Ohmov zákon

elektromagnetická energia

eletrická energia

rezistor

kondenzátor

tranzistor

elektrinaObsah:
 • Jednosmerné obvody
  Striedavé obvody
  Priebeh prúdu a napätia na R, L, C
  Trojfázové obvody
  Prechodové javy
  - Elektromagnetické vlnenie
  - Elektrické meranie
  - Rezistory
  - Kondenzátory
  - P - N priechod a polovodičové diódy
  - Prvky s tekutými kryštálmi
  - Tranzistory
  - Tyristor
  - Triak a diak
  - Usmerňovače
  - Elektrické stroje
  - Transformátor
  - Trojfázové transformátory + ďalšie typy
  - Asynchrónny stroj
  - Synchrónne stroje
  - Jednosmerné stroje

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • odborná literatúra ohľadom elektrotechniky
 • skriptá
 • internet