Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Komparácia vývoja objemu prepravy a prepravných výkonov cestnej a železničnej dopravy v Slovenskej republike a Poľskej republike

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
3,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10823
Posledná úprava
17.06.2019
Zobrazené
1 362 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Slovenská a Poľská republika sú susednými štátmi, ktoré spolu užšie spolupracujú aj v oblasti dopravy. Práve preto je zaujímavé porovnanie ich prepravných výkonov za posledné roky, vzhľadom na ich blízku minulosť.

Historický vývoj mali tieto dve krajiny veľmi podobný, čo sa prejavilo i v železničnej doprave. Obe krajiny mali jeden štátny železničný podnik, ktorý zabezpečoval údržbu a výstavbu infraštruktúry aj prepravu tovarov a osôb. V oboch krajinách nastalo rozdelenie tohoto železničného podniku na viacero samostatných spoločností. Avšak v Slovenskej Republike bol tento rozpad pomalší a vzniklo menej spoločností. Preto môžeme porovnať ako tento fakt vplýval na vývoj objemov prepráv v osobnej i nákladnej doprave.

Slovenská republika aj Poľská republika vstúpili dňom 1.5.2005 do Európskej únie. Museli prijať nové zákony a pridržiavať sa Európskych smerníc, znamenalo to aj otvorenie železničného a cestného trhu a vstup nových subjektov na ne.

Poľská republika má oproti Slovenskej republike výhodnejšie geografické postavenie. Ich priamy prístup k moru im zabezpečuje vysoké prepravné výkony tovarov, ktoré sa neprepravujú len do Poľskej republiky ale aj do vnútrozemských štátov. Obe krajiny však môžu ťažiť z tranzitu Západ-Východ a Slovenská republika aj z tranzitu Sever-Juh.

Cez obe porovnávané krajiny vedú železničné koridory, ktorých výstavba a rekonštrukcia už prebieha. V budúcnosti by to malo pozitívne ovplyvniť rýchlosti prepravy ako aj komfort, čo priamo ovplyvní aj objemy prepráv v nákladnej i osobnej doprave.

Cieľom mojej práce bude porovnať železničnú dopravu v Slovenskej republike a Poľskej republike a na základe tejto analýzy navrhnúť zmenu deľby prepravnej práce v Slovenskej Republike v prospech železničnej dopravy.

Kľúčové slová:

doprava

cestná doprava

železničná doprava

Slovenská republika

Poľská republika

nákladná doprava

prepravný výkon

deľba prepravnej práceObsah:
 • Zoznam grafov a tabuliek 5
  Zoznam skratiek a symbolov 8
  Úvod 9
  1.Analýza vývoja v cestnej a železničnej doprave v Slovenskej republike 10
  1.1. Analýza vývoja v cestnej doprave v Slovenskej republike 18
  1.1.1.Analýza vývoja v osobnej doprave 19
  1.1.2. Analýza vývoja v nákladnej doprave 21
  1.2. Analýza vývoja v železničnej doprave v Slovenskej republike 22
  1.2.1. Analýza vývoja v osobnej doprave 24
  1.2.2. Analýza vývoja v nákladnej doprave 26
  2.Analýza vývoja v cestnej a železničnej doprave v Poľskej republike 28
  2.1. Analýza vývoja v cestnej doprave v Poľskej republike 34
  2.1.1.Analýza vývoja v osobnej doprave 35
  2.1.2.Analýza vývoja v nákladnej doprave 36
  2.2. Analýza vývoja v železničnej doprave v Poľskej republike 36
  2.2.1. Analýza vývoja v osobnej doprave 38
  2.2.2. Analýza vývoja v nákladnej doprave 38
  3.Komparácia vývoja v Slovenskej republike a v Poľskej republike 40
  4.Návrh na zmenu deľby prepravnej práce v SR 42
  5.Zhodnotenie návrhu 44
  Záver 45
  Zoznam použitej literatúry 46

Zdroje: