Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Informačné systémy v manažérskej práci

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6931
Posledná úprava
20.08.2018
Zobrazené
1 471 x
Autor:
holty27
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Moderné manažérske myslenie a jednanie je dnes založené predovšetkým na umení pracovať s informáciami. Nie je to nejaká krátkodobá módna vlna, ale vyústenie technického, ekonomického, kultúrneho a sociálneho rozvoja do obdobia, ktoré nazývame informačnou spoločnosťou. Jadrom kvality práce manažéra je jeho myslenie a jednanie, informačné procesy sú kľúčom k ich zaisteniu a zlepšeniu.

S rastom úlohy manažmentu v organizáciách sa zvyšuje potreba odôvodnenosti rozhodnutí. Z toho vyplýva aj čoraz väčšia požiadavka na informácie: na sústavu ukazovateľov, ich hodnovernosť, včasnosť, podrobnosť atď. Uspokojovanie potrieb v oblasti informácií sa musí pritom dosiahnuť s najmenšími nákladmi; to je osobitne dôležité v dôsledku zavádzania a využívania počítačov.

Kľúčové slová:

informačné systémy v podniku

intranet

podnikový manažment

podnikanie

riadenie

internet

informačná spoločnosť

ekonomický rozvojObsah:
 • 1 Úvod
  2 Informácie
  2.1 Vznik a vývoj poznávania informácie
  2.2 Význam informácií pre prácu manažéra
  2.3 Podstata informácie a jej vlastnosti
  2.3.1 Podstata informácie
  2.3.2 Vlastnosti informácií
  2.4 Klasifikácia informácií a ich zdroje
  3 Informačné systémy
  3.1 Podstata a úloha informačných systémov
  3.2 Perspektívy rozvoja a ekonomika IS
  3.2.1 Využívanie PC v podnikaní
  4 Požiadavky na prácu manažéra v informačnej spoločnosti
  5 Zdroje informácií pre riadenie a schopnosť využívania manažérmi
  5.1 Internet a intranet
  6 Záver
  Literatúra

Zdroje:
 • Majtán M. a kol.: Manažment, Bratislava, Sprint 2003.
 • Povrazník J.: Celostný manažment - Piliere kompetentnosti v riadení, Bratislava, Sprint VFRA 1999
 • Robbins. S.P.; Coulter M.: Management, Praha, Grada Publishing 2004
 • Veber J. a kol.: Management, Praha, Management Press 2001