Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Cestovný ruch na území okresu Spišská Nová Ves

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12556
Posledná úprava
27.07.2020
Zobrazené
7 384 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cestovný ruch patrí vo svete medzi najdynamickejšie rozvíjajúce sa odvetvia hospodárstva a prináša nezanedbateľné hospodárske efekty a výsledky. Len rozumne riadený a na prínos orientovaný rozvoj cestovného ruchu môže priniesť želateľné výsledky ako je rast zamestnanosti; rast príjmov podnikateľských subjektov, obcí, miest a regiónov; zvyšovanie kultúrnej úrovne regiónov; prísun devízových prostriedkov pre národné hospodárstvo; propagácia kultúrnych zvyklostí, obyčajou, tradícií a mentality zosobnená v prezentácii ľudových činností a osobitnom prejave národa.
Územie okresu Spišská Nová Ves patrí z pohľadu jeho začlenenia v rámci cestovného ruchu do stredného a dolného Spiša, ktorý spoločne s horným Spišom vytvára prirodzený turistický región. Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike zaraďuje Spišský región do skupiny regiónov s medzinárodným významom a vysokou prioritou pre ďalší rozvoj cestovného ruchu na území Slovenskej republiky. Región je vhodný najmä na poznávanie pamiatok, pešiu turistiku, zimné športy, návštevu jaskýň a vidiecke pobyty.
Okres Spišská Nová Ves disponuje so základným vybavením, dobrou turistickou infraštruktúrou a rôznym tradíciami, ktoré tvoria zázemie pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v jeho území. Topografické a klimatické podmienky umocnené jedinečnosťou krajinného priestoru umožňujú rozvoj cestovného ruchu a rekreácie s celoročným využitím a s orientáciou na športové vyžitie alebo kultúrno-historické poznávanie krajiny...

Kľúčové slová:

cestovný ruch

Spišská Nová Ves

selektívne predpoklady

realizačné predpoklady

regionálna kultúra

miestna kultúra

turizmus

turistika

región

kultúra

šport

ubytovanieObsah:
 • 1 Úvod 5
  2 Ciele práce 6
  2.1 Ciele práce 6
  2.2 Metodika práce 6
  2.2.1 Štruktúra práce 6
  2.2.2 Postup práce 6
  2.2.3 Pramene a terminológia 6
  3 Predpoklady rozvoja cestovného ruchu v okrese Spišská Nová Ves 7
  3.1 Lokalizačné predpoklady okresu Spišská Nová Ves 7
  3.1.1 Potenciál hôr a krasových útvarov 7
  3.1.2 Klimatický potenciál 7
  3.1.3 Hydrologický potenciál 8
  3.1.4 Potenciál flóry a fauny 10
  3.1.5 Kultúrno-historický potenciál 11
  3.1.6 Potenciál kultúrnych zariadení 13
  3.1.7 Potenciál ľudovej architektúry a remesiel 13
  3.1.8 Kultúrne a športové podujatia 13
  3.2 Selektívne predpoklady okresu Spišská Nová Ves 15
  3.3 Realizačné predpoklady okresu Spišská Nová Ves 17
  3.3.1 Potenciál komunikačnej siete 17
  3.3.2 Potenciál ubytovacích zariadení 18
  3.3.3 Potenciál stravovacích zariadení 19
  3.3.4 Potenciál zariadení služieb a obchodu 20
  3.3.5 Potenciál športovo-rekreačných stredísk a kúpeľníctva 20
  3.3.6 Potenciál špeciálnych zariadení 21
  4 Cestovný ruch okresu Spišská Nová Ves 23
  4.1 Formy a druhy cestovného ruchu v okrese 23
  5 Význam cestovného ruchu pre okres Spišská Nová Ves 24
  6 Vplyv cestovného ruchu na ekonomickú štruktúru okresu Spišská Nová Ves 25
  7 Vplyv cestovného ruchu na životné prostredie okresu Spišská Nová Ves 26
  8 Záver 27
  Zoznam bibliografických odkazov 28
  Prílohy 29

Zdroje:
 • ĎURČEK, J. Spiš. Bratislava : Slovenské telovýchovné vydavateľstvo, 1979. 17-33 s.
 • CHALUPECKÝ, I., JIROUŠEK, L. Stredný Spiš. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1993. 7-11 s. ISBN 80-85174-81-2
 • Kolektív. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2006. Bratislava : VEDA, 2006. 114-123 s. ISBN 80-224-0937-5
 • KOREC, P., LAUKO, V., TOLMÁČI, L., ZUBRICZSKÝ, G. Kraje a okresy Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Q111, 1997. 365-369 s. ISBN 80-85401-58-4
 • LACIKA, J. SPIŠ - turistický sprievodca. 1. vyd. Bratislava : DAJAMA, 1999. 70-87 s. ISBN 80-967547-8-5
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky. Bulletin 2006. Košice : Krajská správa v Košiciach, 2006. 114 - 122 s.
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky. Bulletin za 1. štvrťrok 2007. Košice : Krajská správa v Košiciach, 2007. 53 - 64 s.
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky. Bulletin za 2. štvrťrok 2007. Košice : Krajská správa v Košiciach, 2007. 53 - 64 s.