Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Banská Bystrica - semestrálny projekt

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
4,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5807
Posledná úprava
28.11.2017
Zobrazené
955 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cestovný ruch nadobúda vo svete čoraz väčší ekonomický i sociálny význam. Preto sa stáva predmetom podpory národných vlád i miestnych a regionálnych samosprávnych orgánov. Na Slovensku zostáva podpora cestovného ruchu na úrovni vlády zatiaľ viac vo verbálnej podobe, ako v podobe konkrétnych opatrení na jeho podporu. Len orgány samosprávy pochopili, aký má cestovný ruch význam pre miestny a regionálny rozvoj.

Vychádzajú pritom zo skutočnosti, že cestovný ruch:

a) ovplyvňuje tvorbu nových pracovných príležitostí pre miestne zdroje práce vtedy, ak sa zamestnáva obyvateľstvo daného regiónu. Tým sa zastavuje pokles domáceho obyvateľstva, ktoré v dôsledku nedostatku pracovných miest zvyčajne odchádza za prácou do iných regiónov;
b) ovplyvňuje zárobkovú situáciu miestneho obyvateľstva, stimuluje jeho dopyt, vytvára príležitosti pre podnikateľské aktivity, aktivuje rozvoj poľnohospodárskej výroby, remesiel, obchodu a tak zlepšuje hospodárske a sociálne pomery miestneho obyvateľstva;
c) stimuluje rozvoj technickej infraštruktúry (budovanie cestnej siete, telekomunikácií, zásobovanie pitnou vodou - budovanie vodovodu, kanalizácia, plynofikácia) a sociálnej infraštruktúry (modernizácia a výstavba bytového fondu, kultúrno - osvetových, zdravotníckych zariadení a pod.), zlepšuje starostlivosť o životné prostredie a občiansku vybavenosť;
d) je zdrojom príjmov regiónu a tvorby hodnoty, multiplikačného efektu v kooperujúcich odvetviach, priamo i sprostredkovanie vplýva na tvorbu HDP a v dôsledku ekonomickej špecializácie regiónu na cestovný ruch je aj faktorom podpory medziregionálnej kooperácie

Kľúčové slová:

cestovný ruch

podnebie

vodstvo

Banská Bystrica

erb mesta

pamiatky mesta

demografiaObsah:
 • 1 Úvod
  1.1 Rozvoj cestovného ruchu na Slovensku
  2 Geografia okresu a mesta Banská Bystrica
  2.1 Rozloha a poloha
  2.2 Povrch
  2.3 Podnebie
  2.4 Vodstvo
  3 Geomorfológia okresu a mesta Banská Bystrica
  4 Fauna a flóra, pôdy okresu a mesta Banská Bystrica
  4.1 Pôdy
  4.2 Flóra
  4.3 Fauna
  5 História okresu a mesta Banská Bystrica
  5.1 Historické osídlenie a pomenovania mesta
  5.2 Prvá písomná zmienka
  5.3 Banská Bystrica 13. storočia
  5.4 Hospodárske a sociálne pomery
  5.5 Mesto v 15. storočí
  5.6 16. storočie v meste
  5.7 Banská Bystrica 18. storočia
  5.8 Infraštruktúra v Banskej Bystrici
  5.9 Banská Bystrica v 19. storočí
  5.10 Mesto v 20. storočí a po 2. sv. vojne
  5.11 Erb mesta
  5.12 Rodisko slávnych osobností
  5.13 Pamiatky mesta Banská Bystrica
  6 Demografia okresu a mesta Banská Bystrica
  7 Záver
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Adamová M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenskej republiky, PS - LINE, 2005, Lučenec, 496s.
 • Husovská Ľ., Takátsová J.: Slovensko - prechádzky storočiami miest a mestečiek, Príroda, 1998, Bratislava, 74s.
 • Kollár D.: Slovensko - putovanie po regiónoch, Dajama, 2003, Bratislava, 129s.
 • Kozec P., Lauko V., Tolmáči L., Zubrický G.: Kraje a okresy Slovenska, Q 111, 1997, Bratislava, 212s.