Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Funkcie a disfunkcie cestovného ruchu, formy a typy disfunkcií cestovného ruchu

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47886
Posledná úprava
09.04.2021
Zobrazené
202 x
Autor:
dom234
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cestovný ruch je v súčasnosti veľmi trendovým odvetvím v oblasti služieb, má dôležité postavenie a jeho význam sa stále zvyšuje. Cestovný ruch má predpoklady vytvárať pozitívny ekonomický, environmentálny, kultúrny i sociálny efekt v krajine. Zvyšuje sa zamestnanosť v službách, vytvára sa tzv. multiplikačný efekt - z turistov profitujú aj odvetvia, ktoré nie sú súčasťou cestovného ruchu (napríklad maloobchod s potravinárskym a spotrebným tovarom).
Podľa Čuku : z ekonomického pohľadu sa odvetvia nevýrobnej sféry môžu podieľať na hrubo národnom produkte v najvyspelejších štátoch od 60% do 85% a podobný podiel majú aj nevýrobné odvetvia v zamestnanosti. Veľkými prednosťami rozvoja ekonomiky nevýrobnej sféry je nízka spotreba energie (okrem dopravy, zvlášť niektorých jej druhov), ekologicky výhodné prevádzky jednotlivých ekonomických subjektov (napr. agroturistické centrá), vysoká sofistikácia produktov (tzv. Hitech výroba) a vysoká miera medzinárodnej spolupráce (napr. pri finančných burzách).
SR však naďalej zaostáva v rozvoji cestovného ruchu za susednými krajinami. Ekonomické aktivity cestovného ruchu sa podieľajú približne šiestimi percentami na HDP, čo je len na úrovni svetového priemeru. Vzhľadom na možnosti Slovenska takýto podiel pokladáme za dolnú hranicu. Aj z tohto dôvodu som si vybrala práve túto tému na seminárnu prácu. Na Slovensku je 24 regiónov - oblasti CR a z nich 6 má medzinárodný význam: Bratislavský región, Piešťany, Vysoké a Nízke Tatry, Slovenský raj a Malá Fatra.
...

Kľúčové slová:

cestovanie

turizmus

cestovný ruch

funkcie

disfunkcie

rozvoja cestovného ruchu

rekreácia

kultúra

ekonomika

demografia

propagáciaObsah:
 • Obsah
  ÚVOD 1
  DEFINÍCIE CR 2
  VÝVOJ CESTOVNÉHO RUCHU 3
  VÝVOJ NOVODOBÉHO CR ROZDEĽUJEME DO TROCH ETÁP: 4
  ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY ROZVOJA CR 4
  EKONOMICKÉ PREDPOKLADY 5
  EKOLOGICKÉ PREDPOKLADY 5
  DEMOGRAFICKÉ PREDPOKLADY 5
  MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PREDPOKLADY 6
  ADMINISTRATÍVNE PREDPOKLADY 6
  SANITÁRNE PREDPOKLADY 6
  FUNKCIE A VÝZNAM CESTOVNÉHO RUCHU 6
  EKONOMICKÁ FUNKCIA 6
  REKREAČNO-ZDRAVOTNÍCKA FUNKCIA 7
  KULTÚRNO-POZNÁVACIA FUNKCIA 7
  VEDECKO-INFORMAČNÁ FUNKCIA 7
  SPOLOČENSKO-VÝCHOVNÁ FUNKCIA 8
  NEVYUŽITÝ POTENCIÁL SLOVENSKA 8
  DISFUNKCIE 8
  ZÁVER 11
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY: 11
  PRÍLOHA Č. 1 13
  PRÍLOHA Č. 2 14

Zdroje: