Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
9 nových

Kvalitne vypracovaný materiál na skúšku z Manažmentu pre sociálnu prácu

«»
Prípona
.docx
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42308
Posledná úprava
20.08.2013
Zobrazené
833 x
Autor:
vladina.blahova99
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prehľadne a farebne vypracovaný materiál na skúšku z Manažmentu pre sociálnu prácu - rozdelené do kapitol. Pri každej kapitole sú kontrolné otázky.

1. kapitola - Hlavné koncepcie v manažmente
Rozdelenie:
Klasická škola
Neoklasická škola
Moderné teórie
Japonský systém manažmentu
Americký systém manažmentu

Klasická (tradičná) škola
(F.W.Taylor, H.Fayol, M.Weber, H.Ford)- mala mechanický pohľad na človeka.
Frederick Winslov Taylor (1856-1915)
- pokladá sa za zakladateľa vedeckého riadenia
- skúmal človeka ako objekt riadenia
- Na základe splnenia časových štúdií (normy denných výkonov) boli stanovené vysoké odmeny, v opačnom prípade boli určené postihy. Zaujímal ho len výkon, nepozeral na človeka
- Rozložením výrobného procesu na operácie a úkony a hodnotením priebehu každého výskumu Taylor hľadal možnosti skracovania výrobného procesu a tým rastu produktivity práce robotníkov
- Vedecké riadenie znamenalo veľký efekt pre podniky no nepriaznivé dopady pre robotníkov
Jeho vedecký prístup sa zakladal na 4 základných princípoch:
1. Vytvoriť vedecky podložený postup pre každú prácu – rozloženie výrobného procesu na operácie a úkony. Hodnotením výkonu sa skracoval výrobný proces a tým rástla produktivita práce.
2. Odborne vybrať a vyškoliť robotníkov pre danú prácu
3. Zabezpečiť spoluprácu medzi vedúcimi a robotníkmi
4. Rozdeliť zodpovednosť medzi vedúcich a robotníkov

Henry Fayol (1841-1925)
- rozpracoval teóriu administratívneho riadenia založenú na deľbe práce, autorite, zodpovednosti..
- Manažérske funkcie (5): plánovanie (predvídanie), organizovanie, rozhodovanie (prikazovanie), vedenie (koordinovanie) a kontrola
- Manažérske činnosti (6): technické, obchodné, finančné, ochranné, účtovné a správne
- Sformuloval 14 zásad (princípov) riadiacich pracovníkov
...

2. kapitola - Plánovanie
Plánovanie
Je to proces vytyčovania cieľov a určovania stratégie, politiky a podrobných plánov pre ich dosiahnutie. Plánovanie je na vrchole manažérskych funkcií, pretože plánovaním sa zisťuje potreba organizačných vzťahov (organizácia), nutnosť kvalifikácie pracovníkov (rozhodovanie), spôsob vedenia pracovníkov vedenie) a vhodný druh kontroly (kontrola). Hlavnými charakteristikami plánovania sú:
- prispieva k dosahovaniu zámerov a cieľov
- je prioritné medzi manažérskymi úlohami
- vzťahuje sa na všetky aktivity
- umožňuje efektívne vykonávanie činnosti
Efektivitu plánov docielime vtedy, ak bol cieľ dosiahnutý a cieľová skupina bola uspokojená, pri vynaložení minimálnych nákladov.
...

Kľúčové slová:

manažment

koncepcie v manažmente

manažérske rozhodovanie

plánovanie

organizovanie

rozhodovanie

vedenie

kontrola

motivácia

komunikácia

komunikácia v práci manažéraObsah:
 • 1. kapitola - Hlavné koncepcie v manažmente
  2. kapitola - Plánovanie
  3. kapitola - Organizovanie a tvorba organizačných štruktúr v podniku
  4. kapitola - Manažérske rozhodovanie
  5. kapitola - Vedenie a tvorba pracovných tímov
  6. kapitola - Motivácia zamestnancov
  7. kapitola - Komunikácia v práci manažéra vo firemnom prostredí
  8. kapitola - Kontrola a proces kontrolnej činnosti v podniku