Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 625   projektov
6 nových

Poznámky na fonetiku a fonológiu slovenského jazyka

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47336
Posledná úprava
04.06.2018
Zobrazené
423 x
Autor:
simca2358
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 FONETIKA A FONOLÓGIA AKO VEDNÉ A ŠTUDIJNÉ DISCIPLÍNY

» základné pomenovanie (gréc.) - zvuk, krik, tón, rev ... jazyk

- z kresťanstva (Ez 3, 10) - šumenie krídel
(Ez 1, 24) - hučiace vody
(2 Mat 19, 16) - hrom
- toto slovo je aj základ iných slov či už cudzích alebo prevzatých (gramofón, telefón, foniatria - lekárska veda, ktorá sa zaoberá poruchami ľudského hlasu, fonogram, fonograf, eufónia - ľubozvučnosť, kakofónia - neľubozvučnosť, fonendoskop, .. )

zvuková stránka reči
materiálny systém všíma si jazykový systém

- jazykovedné disciplíny
- skúmajú formotvorné zložky reči a to z dvoch hľadísk - fyzická stavba (FE) a jazyková organizácia (FO)

» ARTIKULÁCIA REČI + AKUSTIKA REČI

- jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá tvorením zvukov reči a ich fyzikálnou hodnotou
- skúma, opisuje triedi:
» akusticko - auditívne (práca artikulačných orgánov + sluch)
» opticko - vizuálne (gestikulácia, mimika)
prostriedky spoločenských oznamov hovorenou rečou na účely vedeckého bádania a praktického dorozumievania
- všíma si:
a. percepčný proces (akusticko - auditívna a opticko - vizuálna zložka)
b. fiziologicko - genetický proces (fonácia - práca dýchacích orgánov, artikulácia - úprava hlasivkového zvuku

Kľúčové slová:

fonetika

fonológia

artikulácia

slabika

morféma

zvukové variácie

slovenské hláskyObsah:
 • Úvod do fyziologickej fonetiky
  Artikulácia a artikulačné orgány - podstata a význam v rećovom prejave
  Systém slovenských hlások v porovnaní s inými jazykmi
  Základy akustickej fonetiky
  Fonéma a fonologická štruktúra
  Fonologické protiklady
  Inventár spisovných slovenských foném
  Slabika z fonologického hľadiska
  Zvukové variácie morfa morfém