Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Poruchy správania z pohľadu Adlerovskej individuálnej psychológie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10116
Posledná úprava
15.10.2018
Zobrazené
2 893 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Správanie vo všeobecnosti môžeme definovať ako akýkoľvek prejav živého organizmu, ktorý je pozorovateľný navonok, je to všetko, čo človek hovorí alebo robí. To konanie, ktoré nie je v súlade so spoločensky prijatými normami a pravidlami sa označuje ako problémové.
P. Říčan definuje poruchy správania ako opakujúci sa a trvalý vzorec disociálneho, agresívneho a vzdorovitého správania- krádeže, bitky, krutosť voči ľuďom a zvieratám, opakované klamstvá, záškolástvo, úteky z domu,..
Existujú rôzne klasifikácie porúch správania.

Podľa metodického materiálu ŠPÚ sú poruchy rozdelené na 2 skupiny
Špecifické poruchy správania, ktorých prvotnou príčinou sú drobné poškodenia neurologického charakteru, resp. biochemické zmeny CNS ( poruchy emocionálneho vývinu, motoricko-precepčnej oblasti, ADHD)
Poruchy správania zapríčinené nevhodnými výchovnými vplyvmi, kt.sa prejavujú nedostatočne utvorenými spôsobilosťami, návykmi, asociálnym, až antisociálnym správaním jedinca.

Kľúčové slová:

nevhodné správanie dieťaťa

Adlerovský prístup

poruchy správania

techniky analýzy

chybné správanie

psychológia

facilitácia zmenyObsah:
 • Problémové správanie z hľadiska niektorých terapeutických prístupov
  Pohľad na problémové správanie prostredníctvom Adlerovskej individuálnej psychológie
  Zvládanie nevhodného správania dieťaťa pomocou Adlerovského prístupu
  Stratégie a techniky analýzy nevhodného správania
  Stratégie a techniky facilitácie zmeny
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • DRAHOŠOVÁ, A.: Zvládanie nevhodného správania dieťaťa pomocou Adlerovského prístupu. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 42, 2007, č. 1- 2, s.137-150.
 • ŠAREKOVÁ, Z.: Poruchy správania z pohľadu Adlerovskej individuálnej psychológie. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 42, 2007, č. 1- 2, s. 81- 92.