Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Zoológia I. - Bezchordáty (Ríša Animalia - živočíchy)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3065
Posledná úprava
23.09.2021
Zobrazené
3 678 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Slovo na úvod
Spomenúť poretbu štúdia zoológie. Ako a prečo ju čňštudovať, z čoho, čo je kdispozícii, potreba vyplniť svetlé miesta, nesutále zmeny v systéme. Tie sa hlavne vyskytujú na vyšších poschodiach systému, a aj keď sa niektoré taxónu povyšujú, alebo naopak „degradujúô, zvyčajne ich charakteristika zostáva alebo sa doplňuje. Zmeny ešte postihujú zoskupovanie kmeňov do skupín, podskupín, vývojových vetví a pod.

Aj zoológia je vedný odbor
Zoológia sa zaoberá všestranným štúdiom živočíchov. Popisuje jednotlivé druhy, skúma ich morfológiu, anatómiu, spôsob života, rozmnožovanie, vývin, hľadá spoločné znaky a na ich základe buduje zoologický systém. Zoológovia sa v neposlednom rade snažia využiť schopnosti a vlastnosti živočíchov pre prospech človeka.
Zoológia ako jedna z biologických disciplín zahŕňa v sebe viaceré vedné odbory, resp. môžeme ju členiť na nižšie podjednotky.

Už starí Gréci alebo niečo z dejín
Človek sa do kontaktu so živočíchmi dostával už na úsvite svojich dejín. Samozrejme hlavne ako so zdrojom potravy Počas lovu a následnej konzumácie zvierat si musel všímať správanie zvierat, i jeho stavbu a ústnym podaním posúval poznanie ďalším generáciám.
Ak chceme uviesť dejiny niektorej z prírodných vied nezaobídeme sa bez čarovnej formuly, ktorá otvára brány daného vedného odboru a ktorá znie - „Už starí Gréci!“. A je tomu tak i v prípade zoológie, hoci už za prvé odborné vedomosti môžeme považovať nápisy starých Egypťanov. či Sumerov
...

Kľúčové slová:

zoológia

bezstavovce

chrobáky

chordáty

taxonómia

jednobunkovce

mnohobunkovce

článkonožce

stonôžky

pavúk

rakovce

žiabrovce

žiabre

hviezdovky

ježovkyObsah:
 • Slovo na úvod
  Aj zoológia je vedný odbor
  Už starí gréci alebo niečo z dejín
  Ukladanie do škatuliek alebo taxonómia
  Odkiaľ čerpať
  A teraz to hlavné - zoologický systém
  Podríša: monocytozoa (protozoa) - jednobunkovce (prvoky)
  Podríša: polycytozoa (metazoa) - mnohobunkovce
  VÝvojový stupeň - placozoa - plakulovce (vločkovce)
  VÝvojový stupeň - parazoa - hubkovce
  VÝvojový stupeň: eumetazoa (epithelozoa) - pravé mnohobunkovce
  Skupina: radiata (coelenterata, diploblastica) - mechúrniky
  Skupina: bilateralia (triploblastica) - dvojstranovce
  VÝvojová vetva: mesozoa - morulovce (mezozoy)
  VÝvojová vetva: acoelomata - acelomáty
  Podskupina: spiralia - špirálovce
  VÝvojová vetva: gastroneuralia (protostomia) - prvoústovce
  ...
  ...
  ...
  Podkmeň: myriapoda - viacnôžky
  Podkmeň: hexapoda - šesťnôžky
  Trieda: campodeina - vidličiarky
  Trieda: japygina - ucholakovky
  Trieda insecta (ectognatha) - hmyz
  Podtrieda dicondylia - dikondýliovce
  VÝvojová vetva: notoneuralia (deuterostomia) - druhoústovce
  Kmeň: echinodermata - ostnatokožce
  Kmeň: chordata - chordáty (strunovce)
  Literatúra

Zdroje:
 • BITUŠÍK, P., TIRJAKOVÁ, E., 1994: Zoológia (bezstavovce). Fakulta ekológie TU Zvolen, 116 pp.
 • DOGEL, V. A., 1961: Zoológia bezobratlých. SPN, Praha, 598 pp.
 • FRANC, V., 2004: Systém a fylogenéza živočíchov. Univerzita M. Bella, Banská Bystrica.
 • KUBOVČÍK, V., 2002: Zoologický systém.TU Zvolen, 112 pp.