Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 625   projektov
6 nových

Výchovné problémy v súčasnej spoločnosti - Drogová závislosť

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
150 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11787
Posledná úprava
28.12.2018
Zobrazené
13 918 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
„Droga je neživý predmet, chemikália, prášok, list… O tom, čo sa z nej stane, rozhodne človek tým, ako ju použije. Nie je to démon, vystierajúci svoje pazúry nad úbohou obeťou. Démon drieme inde - v človeku, v jeho chamtivosti a túžbe po moci, ktoré možno prostredníctvom narábania s drogami tak ľahko uspokojiť… Stačí len oklamať nevedomých, že je to dobré, úžasné…“

Kľúčové slová:

sociálno-patologické javy

drogy

závislosť

spoločenský problém

rovesnícka skupina

užívanie drogObsah:
 • ÚVOD 4
  1.DROGY A ICH DELENIE 5
  1.1 Čo sú drogy 5
  1.2 Základné rozdelenie a charakteristika 5
  1.2.1 Alkohol - útlmová látka 5
  1.2.2 Amfetamíny - povzbudivé látky 5
  1.2.3 Kanabis - halucinogén 6
  1.2.4 Kokaín - stimulant 6
  1.2.5 Extáza - stimulant 6
  1.2.6 Heroín - útlmová látka a zabíjač bolesti 6
  1.2.7 LSD - halucinogén 6
  1.2.8 Magické huby - halucinogény 6
  1.2.9 Nikotín - stimulant 7
  1.2.10 Rozpúšťadlá, inhalačné prostriedky - útlmové látky 7
  1.2.11 Sedatíva 7
  2.UŽÍVANIE DROG 8
  2.1 Najčastejšie príčiny užívania drog 8
  2.1.1 Túžba po euforizačnom účinku 8
  2.1.2 Zvedavosť a nuda 8
  2.1.3 Vplyv rovesníckej skupiny 8
  2.1.4 Únik pred vonkajšími problémami 8
  2.1.5 Únik pred vnútornými problémami 8
  2.2 Štádiá užívania drog 9
  2.2.1 Skúšanie 9
  2.2.2 Kontrolovanie 9
  2.2.3 Návyk 9
  2.2.4 Závislosť 9
  2.3 Príznaky drogovej závislosti 10
  3.PREVENCIA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ 10
  3.1 Druhy prevencie 11
  ZÁVER 12
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 13

Zdroje:
 • Hupková, L. 1996. Drogy - spoločenský problém. Metodické materiály. Bratislava: Národné osvetové centrum, 1996.
 • Liba, J. 2005. Zdravie, drogy, drogová závislosť. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2005. ISBN 80-8045-387-X.
 • Verbovská, J. 2005 Prevencia závislostí a koordinátor prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov v podmienkach školy a školských zariadení - teoretické východiská. In.: Nový obzor. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2005. ISBN 80-8045-395-0
 • Šteliar, I. 2004. Drogy. Bratislava: Úrad vlády SR, 2004.