Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 625   projektov
6 nových

Belgicko - seminárna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
3,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4229
Posledná úprava
18.06.2017
Zobrazené
3 653 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Belgicko leží v severozápadnej Európe a má rozlohu 32 545km2. Jeho severnú hranicu tvorí Severné more (dĺžka pobrežia 66,5 km) a Holandsko (dĺžka hranice 450 km). Na východe susedí s Nemeckom (167 km) a Luxemburskom (148 km). Juhozápadným susedom je Francúzsko (1385 km).

1.2 Povrch
Povrch Belgicka, postupne sa zvažujúci od juhovýchodu k severozápadu, je dosť jednotvárny. Tvoria ho mierne zvlnené plošiny, ploché roviny a preliačiny. Iba v juhovýchodnej časti je jednotvárnosť porušená masívom Arden. Z hypsometrického hľadiska môžeme povrch Belgicka rozdeliť na tri základné oblasti: juhovýchodná (oblasť Arden) - s pahorkatinou Ardeny, stredná (stredné Belgicko) - mierne zvlnené plošiny v strednej časti a severozápadná (nízke Belgicko), tvorené nízkymi rovinami a preliačinami pri pobreží Severného mora. Značnú časť územia Belgicka (sever a stred územia) zaberá Severofrancúzska nížina, ktorá bola dlho močaristá a zaplavovaná morom.
Masív Ardeny vyplňuje podstatnú časť belgického juhu. Svojimi výbežkami zasahuje do Francúzska, Luxemburska a Nemecka. Jeho priemerná výška na belgickom území je 300 m n.m. . Severné svahy Arden sú skalnaté. Na južnom svahu sú široké údolia, okolo riek Semois a Sure, s veľmi úrodnou pôdou. Ardeny nie sú jednotlivým celkom. Preteká cez ne množstvo riek, ktoré ich rozdeľujú na niekoľko častí. Celkovo sa Ardeny postupne dvíhajú od JZ na SV. Najväčšie výšky dosahujú v SV Hautes Fagnes, blízko Nemeckej hranice. Tam sa tiež nachádza najvyšší bod Arden a celého územia Belgicka - Botrange - s nadmorskou výškou 694 m.

Kľúčové slová:

Belgicko

európsky štát poloha

vodstvo

podnebie

priemysel

ekonomika

obyvateľstvoObsah:
 • 1. Fyzickogeografická charakteristika
  1.1 Poloha
  1.2 Povrch
  1.3 Geológia
  1.4 Vodstvo
  1.5 Podnebie
  1.6 Rastlinstvo a živočíšstvo
  2. Historický prehľad
  3. Humánnogeografická charakteristika
  3.1 Politické zriadenie a administratívne členenie
  3.2 Obyvateľstvo
  3.3 Hospodárstvo
  3.3.1 Priemysel
  3.3.2 Poľnohospodárstvo
  3.3.3 Ekonomika
  3.4 Doprava
  3.5 Cestovný ruch
  3.6 Zahraničný obchod
  4. Prílohy

Zdroje:
 • ČINČURA J., 1985: Hlavné mestá európskych štátov. Bratislava: Mladé letá. 280 s. ISBN 80-06-00206-1
 • FUHRMANN V., 1963. Belgie. Praha: Nakladatelství politické literatury. 117 s.Kolektív, 1987. Země světa: Europa, SSSR, Asie. Praha: Nakladatelství Svoboda
 • KOPŠO E., 1980. Zemepis cestovného ruchu. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 444 s.
 • KRÁL V., 2001. Fyzická geografie Evropy. Praha: Academia. 348 s. ISBN 80-200-0684-2 Lexikón zemí 2000. Praha: Fortuna print, 1999
 • MIKELKA E., 1999. Ekonomická stratégia malých európskych hospodársky vyspelých krajín. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV. 86 s. ISBN 80-7144-095-7
 • OTRUBOVÁ E., 2003. Humánna geografia II, Geografia zahraničného obchodu, Geografia cestovného ruchu. Košice: UPJŠ. 106 s.