Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 625   projektov
6 nových

Referát na tému "Ľudské práva a slobody"

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9302
Posledná úprava
12.07.2018
Zobrazené
5 019 x
Autor:
wroclaw1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Žijeme v 21. storočí a pojem základných ľudských práv a slobôd sa stal neodmysliteľnou súčasťou nášho života a primárnym atribútom našej existencie. Ich existencia pramení už v samotnej ľudskej prirodzenosti a determinácii človeka ako spoločenskej bytosti, hoci nie vždy si uvedomujeme čo vlastne znamenajú, aké miesto im v histórii ľudstva patrí a akým spôsobom ovplyvňujú náš život alebo pohľad na našu vlastnú osobnosť a jej existenciu v systéme spoločenských vzťahov dnes.

Kľúčové slová:

Ľudské práva

slobody

ústava

existencia

osobnosť

oprávnenia

autentickosťObsah:
 • Úvod
  1. Ľudské práva a slobody
  2. Ústava Slovenskej republiky
  2.1 Druhá hlava Ústavy Slovenskej republiky
  2.1.1 Prvý oddiel
  2.1.2 Druhý oddiel
  2.1.3 Tretí oddiel
  2.1.4 Štvrtý oddiel
  2.1.5 Piaty oddiel
  2.1.6 Šiesty oddiel
  2.1.7 Siedmy oddiel
  2.1.8 Ôsmy oddiel
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Ústava Slovenskej republiky účinná od 1.5.2006
 • Králik Jozef a kol.: Heslár verejného práva Výkladový slovník. Bratislava: Eurounion, 2005
 • Prusák Jozef, Holländer Pavel, Krsková Alexandra: Slovník politických a právnych pojmov súčasnosti. Bratislava: Omega, 1991
 • Kiczko Ladislav a kol.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997
 • Krsková Alexandra., Krátka Darina: Základy práva a ochrana spotrebiteľa. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997
 • Ottová Eva.: Teória práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komeského v Bratislave, 2005
 • Prusák Jozef: Teória práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK 1999
 • Bocková Anna: Náuka o spoločnosti. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004