Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Manažérske rozhodovanie

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12408
Posledná úprava
03.11.2008
Zobrazené
1 217 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rozhodovanie je tradične vnímané ako jedna zo základných funkcií manažmentu. Môžeme povedať, že je jadrom manažmentu, najvýznamnejšou aktivitou, ktorú manažér realizuje a zároveň právomoc, ktorou disponuje. Rozhodovanie je činnosť, ktorá je súčasťou každodennej práce manažéra na všetkých úrovniach riadenia. V konečnom dôsledku ovplyvňuje efektívnosť fungovania a budúcu prosperitu podniku.
„Rozhodovanie môžeme definovať ako činnosť, ktorá určuje a analyzuje problém ako predmet riešenia, vypracúva možné varianty riešenia podľa určitého kritéria vyberá najvýhodnejší spôsob riešenia problému. Rozhodovanie predstavuje časť a nie celý proces riadenia, a zahŕňa prípravu a výber rozhodnutia.“ (Sedlák, 2007, 116)

Kľúčové slová:

manažérske rozhodovanie

rozhodovací proces

fázy rozhodovania

metódy rozhodovaniaZdroje:
  • HORVÁTHOVÁ, J. - HALLO, P. 1992. Manažment: Teória a prax. Košice: 1992. ISBN 80-7099-197-6. 210 s.
  • MAGDOLENOVÁ. J. 2007. Manažment v teórii a praxi. On-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente. Roč.3. 2007. ISSN 1336-7137
  • MÍKA, V.T. 2007. Základy manažmentu. Virtuálne skriptá. Vybrané prednášky pre študentov externého štúdia FŠI ŽU. Žilina: 2007. ISBN 978/80/88829-78-2. 133 s.
  • PIŠKANIN. A., 2004. Poznámky z prednášok
  • SEDLÁK, M. 2007. Manažment. Bratislava: 2007. ISBN 978-80-8078-133-0. 360 s.