Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Bonitácia a cena pôdy - okruhy otázok na skúšku

«»
Prípona
.docx
Typ
záverečná práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48207
Posledná úprava
03.11.2022
Zobrazené
425 x
Autor:
nikoleta.hamornikova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Uveďte názvy, počty a definície typologických (topických, základných) jednotiek sústavy BPEJ (BPEJ,HPJ,HPKJ).

Sústava BPEJ má tri nadväzné taxonomické úrovne:
1. Hlavná pôdna jednotka (HPJ): je účelové zoskupenie ekologicky a produkčne veľmi podobných genetických pôdnych subtypov, prípadne aj variet a foriem na špecifických skupinách pôdotvorných substrátov. Sú definované aj podľa pôdnych druhov, hĺbky pôdy a sklonu svahov. Kódy 00 až 99: počet je 100.

2. Hlavná pôdnoklimatická jednotka (HPKJ): vyjadruje integráciu HPJ v konkrétnom klimatickom regióne a tým poskytuje aj väčšiu výpovednú hodnotu o vlastnostiach daného územia, Kódy 0001-1098, ich počet je 495.

3. Základná (bonitovaná) pôdno-ekologická jednotka (BPEJ): pôdno a ekologicky relatívne najhomogennejšia jednotka bonitačného informačného systému. Predstavuje hlavné pôdnoklimatické jednotky, ktoré sú podrobnejšie rozdelené podľa kategórií ich sklonu svahov, expozície svahov k svetovým stranám, skeletovitosti, hĺbky pôdy a zrnitosti povrchového horizontu. Kódy 0001001 - 1098043, celkový počet je 7 141.

Topické (základné) jednotky sústavy pôdno-ekologických jednotiek, t.j. BPEJ, HPKJ a HPJ sú východiskovým podkladom aj pre regionalizáciu poľnohospodársky využívaného územia v stredných (M = 1:25 000, M = 1:50 000) a malých mierkach (M > 1:200 000).
Na základe hodnotenia podobnosti resp. rozdielnosti priestorovej štruktúry BPEJ na určitom území, sú poľnohospodárske pôdy Slovenska začlenené do vyšších taxonomických zoskupení - regionálnych jednotiek: subregiónov, regiónov, podoblastí a oblastí.
...

Kľúčové slová:

pôda

orná pôda

poľnohospodárska pôda

pôdne typy

bonitácia

cena pôdy

BPEJ

výmery v SR

klíma

klimatický región

BIS

humus

poľnohospodárske výrobné oblasti

PVO

hnojivo

nitrátová direktívaObsah:
 • 1. Úvod do problematiky - Názvy pôdnych typov (staré, nové názvoslovie), výmery v SR (celková, poľnohosp., orná, na 1 obyvateľa, odvodnené, zavlažené, erózne ohrozené...); základné pojmydefinície.
  2. Kedy sa začalo s mapovaním bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek na základe čoho? (KPP čo o ňom viete?)
  3. Čo je predmetom vyčleňovania a mapovania bonitácie pôd (čo sa mapuje) ? Ako sú na mapách označené BPEJ?
  4. Uveďte názvy, počty a definície typologických (topických, základných) jednotiek sústavy BPEJ (BPEJ,HPJ,HPKJ).
  5. Načrtnite štruktúru 7-miestneho kódu BPEJ s postavením (miesta) jednotlivých stabilných znakov v kóde BPEJ v skratkách, ako aj vyšších topických jednotiek sústavy BPEJ.
  6. Definujte stabilné znaky BPEJ (T,HPJ,S,E,K,H,Z). Uveďte počty a ich číselníky (koľko a aké kódy) v sústave BPEJ (od-do).
  7. Uveďte ukazovatele podľa ktorých boli stanovené klimatické regióny v 7- miestnom kódovaní BPEJ. Uveďte charakteristiky a číselníky (kódy) vlastností zrnitosti podľa druhu pôdy (Nováka) a podľa obrábateľnosti.
  8. Uveďte charakteristiky a číselníky (kódy) vlastností - svahovitosti, skeletovitosti, hĺbky pôdy a expozície, v sústave BPEJ.
  9. Definujte pojmy: produkčná schopnosť pôd, produkčný potenciál. V akých jednotkách sa môže vyjadriť produkčná schopnosť pôd?
  10. Čo bolo základom pre produkčné ohodnotenie ornej pôdy a TTP v bodoch? Vysvetlite pojem: typové oceňovacie štruktúry.
  ...
  42. Uveďte princíp výpočtu percenta homogenity pozemkov (honov, pôdnych celkov) a kritériá jej hodnotenia.
  43. Uveďte názvy a počty vyčlenených regionálnych pôdno-ekologických jednotiek v SR, vrátane ich príslušných číselníkov (kódov).
  44. Uveďte názvy podno-ekologických oblastí, s príslušným kódom v sústave regionálnych pôdno-ekologických jednotiek.
  45. Aké sú v súčasnosti vymedzené poľnohospodárske výrobné oblasti (PVO) - uveďte ich názvy a v rámci nich počet stanovených podoblastí.
  46. Na aké účely sa v súčasnosti využíva určenie poľnohospodárskych výrobných oblastí (PVO)?
  47. Čo je cieľom "Nitrátovej direktívy"? Definujte "citlivé" a "zraniteľné" oblasti.
  48. Uveďte uplatnenie BPEJ (kategórie pôd) pri obmedzovaní hnojenia dusíkom v zraniteľných oblastiach pre zabezpečenie zásad Nitrátovej direktívy.
  49. Uveďte hlavné zásady dávok hnojív s obsahom N v zraniteľných oblastiach (maximálna, doplnková podľa kategórií pôd).
  50. Uveďte, kedy je zakázané aplikovať hnojivá s obsahom N počas roka a na ktorých plochách z hľadiska svahovitosti a blízkosti vodných útvarov (v zraniteľných oblastiach).
  51. Popíšte opatrenia proti drobeniu pozemkov.

Zdroje:
 • testy
 • prednášky
 • poznámky
 • prezentácie
 • skriptá
 • iná odborná literatúra
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko