Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Filozofia - vypracovaná terminológia

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
73 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2519
Posledná úprava
21.02.2017
Zobrazené
3 707 x
Autor:
konopka2
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Filozofia terminológia vypracovaná ku skúške

1. Filozofia
Filos - priateľ, filein-milovať, sofia-múdrosť
Filozofia pôvodne znamenala lásku k múdrosti. Je to záujem filozofa o poznávanie diania vo svete, ale aj podstaty sveta, jeho pôvodu, vlastnosti, zákonitosti.
Filozofia je poznanie o svete - univerzálna veda, veda o kozme, makrokozme i mikrokozme. Kladenie otázok a hľadanie odpovedí. Filozofia sa utvára ako pojmové poznanie na rozdiel od mýtického myslenia, kt. vychádzalo z predstáv a počiatok sveta vyjadrovalo v príbehoch.

2. Etymológia
Gr. Etymon-pravda, istota, logia-náuka
Etymológia je jazykovedná disciplína, ktorá skúma pôvod, prvotný význam a históriu slov alebo ich morfém pomocou morfologickej stavby zo súčasného i historického aspektu. Etymológiou v užšom zmysle sa rozumie pôvod a história slov. Popri správnej, vedecky overenej a podloženej etymológií slova existuje aj tzv. falošná etymológia, ktorá sa zakladá na nesprávnom chápaní etymologickej štruktúry slova. Často sa hovorí aj o tzv. ľudovej etymológií, ktorá sa usiluje objasniť pôvod slova z jeho vonkajšej (zvukovej) podoby, alebo podľa jeho morfologického zloženia, ale bez akéhokoľvek hlbšieho porovnávacieho a typologického štúdia.

Kľúčové slová:

Filozofia

etymológia

nihilista

ideológia

kozmos

mýtus

hypotéza

analýza

syntézaObsah:
 • 1. Filozofia
  2. Etymológia
  3. Filozof
  4. Nihilista
  5. Múdrosť
  6. Svetonázor
  7. Ideológia
  8. Náboženstvo
  9. Mýtus
  10. Kozmos
  11. Ontológia
  12. Gnozeológia
  13. Etika
  14. Antropológia
  15. Axiológia
  16.Filozofická metóda
  17.Metodológia
  18. Terminológia
  19. Chronológia
  20. Filozofický prístup
  21. Definícia
  22. Téza
  23. Hypotéza
  24. Pojem
  25. Všeobecný pojem
  26. Rozsah pojmu
  27. Obsah pojmu
  28. Filozofická reflexia
  29. Pojmotvorba
  30. Indukcia
  31. Dedukcia
  32. Analýza
  33. Syntéza
  34. Komparácia
  35. Implikácia
  36. Verifikácia
  37. Falzifikácia
  38. Negácia
  39. Filozofický experiment
  40. Metodická skepsa
  41. Hermeneutická metóda
  42. Fenomenologická metóda
  43. Dialektická metóda
  44. Metóda kenotická
  45. Deizmus
  46. Teizmus
  47. Monoteizmus
  48. Polyteizmus
  49. Ateizmus
  50. Racionalizmus
  51. Emotivizmus
  52. Intuicionizmus
  53. Pragmatizmus
  54. Probabilizmus
  55. Socializmus
  56. Totalitarizmus
  57. Liberalizmus
  58. Komunitarizmus
  59. Človek
  60. Osoba
  61. Spoločenstvo
  62. Spoločnosť
  63. Spoločenské vzťahy.
  64. Osobné vzťahy
  65. Sociálne vzťahy
  66. Socializácia
  67. Typológia vzťahov
  68. Otvorená spoločnosť
  69. Uzavretá spoločnosť
  70. Atomizovaná spoločnosť
  71. Konzumná spoločnosť
  72. Totalitná spoločnosť
  73. Vzťahová väzba
  74. Základné dialogické schopnosti osoby.
  75. Spravodlivosť
  76. Sloboda
  77. Štát
  78. Ľudské práva
  79. Spoločnosť - Spoločenstvo
  80. Intra a interpersonálny vzťah
  81. Interpersonálny vzťah a sociálny vzťah
  82. Sociológia a sociálna filozofia
  83. Filozofia a veda
  84. Filozofia a svetonázor
  85. Filozofia a a mýtus
  86. Filozofia a ideológia
  87. Filozofia a náboženstvo
  88. Komunikácia a dialóg
  89. Rozdiel v učení o ústave u Platóna a Aristotela
  90. Machiavelliho vladár
  91. Utopisti
  92. Spoločenská zmluva u Hobbesa, Rousseaua a Locka
  93. Vznik spoločnosti u Hobbesa, Roussseaua, Locka
  94. Prirodzené právo
  95. Kantov večný mier
  96. Heglova filozofia dejín
  97. Marx - Engelsova schéma historického materializmu
  98. Comteho sociológia
  99. Dilthey a duchovné vedy
  100. Súčasné trendy v sociálnej filozofii

Zdroje:
 • 1.www.ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvf/filozofia.html
 • 2. http >//sk.wikipedia.org/
 • 3. http://www.imeb.sk
 • 4. Kolektív:Slovník spoločenských vied.[Bratislava, SPN, 1997, 303s. ISBN 80-08-02592-1
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko