Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Dejiny školstva, pedagogiky, výchovy a vzdelávania

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47869
Posledná úprava
06.05.2021
Zobrazené
1 216 x
Autor:
kk44
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Dejiny pedagogiky - ich postavenie v sústave pedagogických disciplín, predmet, rozdelenie, funkcie, pramene, metódy výskumu. Význam štúdia dejín školstva a pedagogiky.

Predmet dejín školstva a pedagogiky. Úlohou dejín školstva a pedagogiky je skúmať vznik a vývoj výchovno-vzdelávacích, a najmä školských inštitúcií a názorov na výchovu a vzdelávanie, objavovať zákonitosti vývoja výchovy a to v rozličných historických etapách vývoja spoločnosti a u rozličných geografických a národných celkov. Dejiny pedagogiky ako vedy skúmajú vývin pedagogických teórií a výchovno-vzdelávacej praxe v rozličných etapách ľudských dejín. Skúmajú ako sa v súvise s hospodárskymi a politickými zmenami menili a vyvíjali cele, úlohy, obsah, metódy a formy výchovy a vyučovania.

Všeobecným základom bádania v oblasti dejín školstva a pedagogiky v socialistickej spoločnosti je marxisticko - leninská filozofia t. j dialekticky a historický materializmus. Marxisticko leninské chápanie dejín školstva a pedagogiky - vychádzal z kritického hodnotenia pokrokových a revolučných tradícií výchovy a vzdelávania.
...

Kľúčové slová:

dejiny

školstvo

pedagogika

výchova

dejiny školstva

dejiny pedagogiky

vzdelávanie

Sokrates

Platón

Aristoteles

Akvinský

Rousseau

Lock

Herbart

Tolstoj

ŠtúrObsah:
 • 1. Dejiny pedagogiky - ich postavenie v sústave pedagogických disciplín, predmet, rozdelenie, funkcie, pramene, metódy výskumu. Význam štúdia dejín školstva a pedagogiky
  2. Výchova a vzdelávanie v staroveku - v starovekom Grécku, Atény, Sparta a Rím, - ciele výchovy, systém vzdelávania a jednotlivý predstavitelia ( sofisti, Demokritos, Sokrates, Platón, Aristoteles, Cicero, Quintilianus a iný.)
  3. Výchova a vzdelávanie v stredoveku vo svete a u nás - cirkevné a mestské školstvo, výchova stredovekých feudálov vznik a vývoj univerzít, ciele výchovy, patristika a scholastika ( pedagogické názory A. Aurélia a T. Akvinského )
  4.Výchova a vzdelávanie v období humanizmu a renesancie v Európe a u nás. Pedagogické názory Rabelaisa, Rotterdamského, Moora, Campanellu, Vavrinca Benedikta z Nedožier
  5. Školstvo a pedagogika v období reformácie - pedagogické názory M. Luthera, F. Melanchtona, J. Sturma. Obdobie reformácie na Slovensku - Prešovské kolégium a jeho predstavitelia ( Eliáš Ladiver ml., Ján Rezik, Izák Caban a iní.) Jezuitské školstvo, Trnavská univerzita a Košická akadémia
  6. Ján Amos Komenský - život a dielo. Charakteristika jeho najvýznamnejších diel.
  7. Obdobie osvietenstva v pedagogike - Pedagogické názory J. Rousseaua charakteristika jeho diel a názorov
  8. Pedagogické názory Johann. Henrich. Pestalozziho - charakteristika cieľa výchovy, elementárnych prvkov výchovy, jeho diel, názorov a významu pedagogiky.
  9. Anglická pedagogika - charakteristika pedagogických názorov J. Locka, H. Spencera a R. Owena
  10. Nemecký predstavitelia pedagogiky - pedagogické názory F. Frobla, A. Diestervega a J. F. Herbarta ( ich ciele výchovy, diela, pg. názory a význam)
  11. Ruskí predstavitelia pedagogiky - pedagogické názory K. D. Ušinského a L. N. Tolstoja ( ich ciele výchovy, diela, pg. názory a význam )
  12. Výchova a vzdelávanie na Slovensku za panovania Márie Terézie a Jozefa II. Charakteristika školských reforiem a Ratia educationis ( 1777, 1806
  13. Charakteristika výchovy a vzdelávania v období slovenského národného obrodenia a boj Tešedíka, M. Bela, J. Kollára, Ľ. Štúra.
  14. školstvo počas druhej polovice 19. storočia - bachov absolutizmus, uhorský školský zákon, tri slovenské gymnázia a ich predstavitelia.
  15. Vývin školstva a pedagogiky počas prvej Československej republiky ( 1918 - 1939 ) - školský zákon z roku 1922, školský systém a predstavitelia pedagogiky v Československu
  16. Vývin školstva a pedagogiky počas druhej Československej republiky ( 1945 - 1992 ) - školské zákony z roku 1948, 1953, 1960, 1984, školské systémy a predstavitelia pedagogiky v tomto období.
  17. výchova India, Čína, Babylon, Egypt

Zdroje:
 • SROGOŇ T., CACH J., MÁTEJ J., SCHUBERT J. - Dejiny školstva a pedagogiky, 1986, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 433 s.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko