Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Marketingový plán - Mekka “Aspoň raz v živote“

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
68 x
Veľkosť
14,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8402
Posledná úprava
01.03.2018
Zobrazené
1 623 x
Autor:
gabusha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1 Stanovanie účelu marketingového plánu

Ako firma, ktorá je na trhu pomerne dlhé obdobie s rovnakými produktami, chce marketingový plán využiť na oboznámenie postavenia na trhu a z neho vylpývajúce príležitosti, požiadavky zákazníka na inovácie a zlepšenia produktov a prístupov. Zistiť príležitosti pre rozšírenie podniku a ponuku nového produktu, vyčísliť množstvo dopytu prostredníctvom marketingového prieskumu v určenej cieľovej skupine. V oboch prípadoch určiť stratégiu marketingovej komunikácie, špecifikovať marketingové prostriedky, postupy, formu a frekvenciu, prostredníctvom zistených príležitostí.

1.2 Profil firmy

História podniku
Podnik vznikol v roku 2002, prvý krát bol otvorený prvého januára. Vznikol na živnosť súčasnej vlastníčky a konateľky ako samostatná kaviareň. V roku 2003 bola otvorená ďalšia prevádzka, dnešný Divoký Západ. Podnik sa z dôvodu obmedzeného ručenia a dostatočných prostriedkov pre zloženie minimálneho základného imania, pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným do dnešnej podoby. Obe prevádzky sú od ich vzniku situované v jednej a tej istej budove.

Kľúčové slová:

marketingový plán

situačná analýza

environmentálne vplyvy

odvetvie

marketingový mix

stratégieObsah:
 • 1 Úvod -2-
  1.1 Stanovenie účelu marketingového plánu -2-
  1.2 Profil firmy -2-
  História podniku -2-
  Predmet činnosti -2-
  1.3 Zangažovanie zainteresovaných strán -3-
  1.4 Zhrnutie -4-
  2 Situačná analýza -5-
  2.1 Poslanie firmy -5-
  2.2 Analýza produktu -6-
  Mekka of Coffe -6-
  Mekka of wild west -7-
  Mekka of pub sports -8-
  Zhrnutie analýzy produktu -8-
  2.3 Analýza potrieba očakávaní zákazníka -9-
  Zhrnutie analýzy potrieb a očakávaní zákazníka -10-
  2.4 Analýza STEEP -10-
  Sociálne a kultúrne vplyvy -10-
  Technologické a technické vplyvy -10-
  Komunikačné a informačné technológie -10-
  Ekonomické vplyvy -11-
  Environmentálne vplyvy -11-
  Politicko - právne vplyvy -11-
  Demografické vplyvy -11-
  Zhrnutie analýzy STEEP -12-
  2.5 Pohľad na odvetvie -12-
  2.6 Porterova analýza -12-
  Zhrnutie Porterovej analýzy -13-
  2.7 Analýza trhu a konkurencie -14-
  Zhrnutie analýzy trhu a konkurencie -17-
  2.8 Analýza SWOT -18-
  Ahrnutie analýzy SWOT -18-
  2.9 Marketingový mix -20-
  Zhrnutie marketingového mixu -22-
  3 Marketingové ciele -23-
  3.1 Ciele -23-
  3.2 Stratégie -25-
  3.3 Časové plány činností -26-
  3.4 Spôsoby hodnotenia úspešnosti -28-
  3.5 Nepredvídateľné udalosti -28-
  4. Záver -29-