Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Právo a podnikanie - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48118
Posledná úprava
13.04.2022
Zobrazené
107 x
Autor:
martina.sekerasova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na skúšku z roku 2020 a z predošlých rokov, vždy dáva to isté takže sa nemusíš báť.

1.Aká je všeobecná premlčacia doba podľa Občianskeho zákonníka:
a)polročná
b)dvojročná
c)trojročná
d)štvorročná

2.Vyznač tvrdenie, ktoré nie je v súlade s darovacou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka:
a)Darovacia zmluva musí byť vždy písomná
b)Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie.
c)Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak , že tým hrubo porušuje dobré mravy.
d)Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darovacej smrti.

3.Vlastnícke právo patrí medzi?
a)Absolútne subjektívne práva
b)Relatívne subjektívne práva
c)Osobné práva všeobecnej povahy
d)Osobné práva osobitnej povahy
...

Kľúčové slová:

pap

právo

podniknie

zákon

zákonník

pantent

dedič

konkurzné konanie

nehnuteľnosť

súd

vlastníctvo

občiansky zákonník

fyzická osoba

právnická osoba

dlh

obchodný zákonníkObsah:
 • 1.Aká je všeobecná premlčacia doba podľa Občianskeho zákonníka
  2.Vyznač tvrdenie, ktoré nie je v súlade s darovacou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka
  3.Vlastnícke právo patrí medzi?
  4.V ktorom z uvedených prípadov záväzok nezaniká
  5.Poručiteľom môže byť
  6.Právny predpis, obsahom ktorého je súhrn právnych noriem upravujúcich právne postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti sa nazýva
  7.Konanie, ktorým súťažiteľ uvedie alebo rozširuje o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného súťažiteľa nepravdivé údaje spôsobil tomuto súťažiteľovi privodiť ujmu je forma nekalej súťaže
  8.Pri vyhľadávaní v Obchodnom registri SR, na internete, môžeme zistiť údaje z
  9.Vyznač obligatórne formálne náležitosti vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
  10.Čo je konkurzná podstata
  ...
  153. Písomnú formu musí mať tento typ obchodnej zmluvy
  154. Duševné vlastníctvo je
  155. Čo sa rozumie pod slovom dizajn / Dizajnom sa rozumie
  156. V ktorej spoločnosti nie je stanovené ZI
  157. Spoluvlastníctvo môže byť medzi
  158. Čo je kataster nehnuteľností
  159. Čo je zmluva
  160. Čo je verejná súťaž
  161. Čo je vynález
  162. Čo je objav

Zdroje:
 • testy
 • prednášky
 • poznámky
 • odborná literatúra
 • vlastné vypracovanie
 • materiál od iných študentov