Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Grafické znázornenie algoritmov teórie grafov

«»
Prípona
.zip
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
12,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40552
Posledná úprava
05.08.2012
Zobrazené
1 374 x
Autor:
alexander.ferianc
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvorienie animácie niektorých algoritmov teórie grafov, graficky ukázať ich fungovanie na 2D prípadne 3D modeli a zjednodušene popísať jednotlivé kroky.

Bakalársku prácu som riešil v nástroji FLASH a v programovacom jazyku Action Script 2.0, ktorý umožňuje vytvárať rozsiahle a impozantné animácie. Projekt je spracovaný podľa zadania tak, že je prehľadne rozdelený do troch kapitol
a každá kapitola je rozdelená do niekoľkých častí. Tento projekt v sebe zahŕňa niekoľko rozsiahlych problematík ktoré sa z časového hľadiska nedajú všetky vyriešiť, preto som sa zameral na vytvorenie pružného a kompatibilného základu pomocou ktorého bude môcť rozširovať a meniť hociktorý programátor podľa vlastného vkusu tieto problematiky.

Kľúčové slová:

graf

teória grafov

flashObsah:
 • Úvod1
  1. KAPITOLA FLASH
  1.1 História Flash 2
  1.2 Opis produktu FLASH 3
  1.3 Prostredie vo FLASH 4
  1.4 Symboly systému FLASH 6
  1.4.1 Vytváranie symbolov 6
  1.5 Hierarchia inštancií 7
  1.5.1 Typy adresovania 8
  1.6 Action Script 9
  1.6.1 Opis Action scriptu (AS) 9
  1.6.2 Vytváranie AS 9
  1.6.4 Editovanie príkazov AS 10
  1.7 Objekty systému FLASH 11
  1.7.1 Objekty CORE 11
  1.7.1.1 Vytvorenie objektu 11
  1.7.1.2 Vlastnosti objektu 11
  1.7.1.3 Vlastné objekty core 12
  1.7.2 Objekty MOVIE 12
  1.8 User interface (UI) komponenty MX 12
  1.8.1 Popis 12
  1.8.2 Druhy komponent 12
  1.8.3 Štýlovanie UI komponentov 13
  1.9 Export animácie 14
  1.9.1 Export 14
  1.9.2 Záložky formátov 15
  1.9.2.1 Záložka Flash 15
  1.9.2.2 Záložka HTML 16
  1.9.2.3 Dalšie formáty exportov 18
  2. KAPITOLA TEÓRIA GRAFOV
  2.1 Základný algoritmus 19
  2.2 Floydov algoritmus 21
  2.3 Algorimus pre monotónne ocíslovanie vrcholov acyklického digrafu 23
  2.4 Tarryho algoritmus 24
  3. KAPITOLA
  ZDROJOVÉ SÚBORY
  3.1 Architektúra zdrojových súborov 25
  3.2 Hlavný zdrojový súbor menu.fla 25
  3.2.1 Štruktúra hlavného súboru na pracovnej ploche 25
  3.2.2 Štruktúra hlavného súboru na casovej osi 26
  3.2.3 Funkcie MC na rolovacom menu 28
  3.2.4 Buttony MC rolovacieho menu 29
  3.2.5 Štruktúra okna Obsah 30
  3.3 Externé súbory 35
  3.3.1 Externé SWF súbory 35
  3.3.2 Externý video súbor formátu FLV 35
  3.3.3 Externý súbor guestbook.fla, guestbook.swf, book.php a book.txt 36
  3.3.4 Vlastný kurzor 37
  3.3.5 Rošírenie aplikácie o nové animácie 39
  3.3.5.1 Roširovanie 2D animácií 39
  3.3.5.2 Roširovanie 3D modelov 39
  4. ZÁVER 40
  Zoznam použitej literatúry 41
  Zoznam príloh 41

Zdroje: