Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 631   projektov
5 nových

Základné stavy a situácie z hľadiska bezpečnosti štátu

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8722
Posledná úprava
17.04.2018
Zobrazené
2 886 x
Autor:
houmr22
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Krízové situácie z hľadiska bezpečnosti štátu predstavujú v dnešnej dobe celý rad otázok v krízovom manažmente. Bezpečnosť štátu, ale aj celej spoločnosti je v dnešnej dobe asi hlavný cieľ každého jednotlivca. Krízové javy, ktoré môžu nastať sú veľmi závažným problémom, ktorému sa dnes venuje viacero organizácií. Tieto problémy je nutné brať veľmi vážne, pretože akákoľvek situácia, ktorá sa včas nerieši, môže vyústiť do fatálnych následkov.

V práci som rozobral jednotlivé situácie a stavy z hľadiska bezpečnosti, opísal som bezpečnosť ako súčasný východiskový stav, z ktorého treba vychádzať a venoval som sa hlavným problémom v oblasti danej problematiky ako sú mier, konflikt, vzťah medzi týmito pojmami, rozobral som význam pre spoločnosť ako takú.

V druhej časti projektu som sa zameral na samotnú krízovú situáciu, jej definíciu a pojmy ako vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav a rozdiel medzi nimi. V tejto časti som prehľadne spracoval tabuľku dopadu konkrétnych vojnových konfliktov na spoločnosť a človeka ako samostatnú ľudskú bytosť, kde si môžeme pozorne priblížiť dopady vojny, ktoré mali priamy vplyv na straty ľudskej populácie.

Kľúčové slová:

bezpečnosť štátu

mier

druhy konfliktov

krízová situácia

výnimočný stav

ústavný orgánObsah:
 • Úvod 3
  1. Základné stavy a situácie z hľadiska bezpečnosti štátu 4
  1.1 Bezpečnosť štátu 4
  1.1.2 Bezpečnosť ako pojem 5
  1.1.3 Výzvy, riziká, hrozby 6
  1.2 Mier 8
  1.2.1 Mier a SR 9
  1.3. Konflikt 10
  1.3.1 Druhy konfliktov 11
  1.3.2 Vojna ako druh konfliktu 11
  2. Krízová situácia v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného tavu a núdzového stavu 15
  2.1 Definícia KS 15
  2.2 Vzťah krízy, krízovej situácie a krízového stavu 15
  2.3 Vojna, vojnový stav, výnimočný stav a núdzový stav 16
  2.3.1 Vojna 16
  2.3.2 Vojnový stav 16
  2.3.3 Výnimočný stav 17
  2.3.4 Núdzový stav 18
  2.3.5 Činnosť ústavných orgánov v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu 18
  Záver 19
  Použitá literatúra 20

Zdroje:
 • Ústava Slovenskej republiky,
 • Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. ,
 • Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách SR,
 • ŠIMÁK, L. : Krízový manažment vo verejnej správe, Žilina, 2004.