Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Medzinárodný marketing - TEKMAR SLOVENSKO s. r. o.

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
4,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43934
Posledná úprava
30.01.2014
Zobrazené
2 240 x
Autor:
jurcomiro
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Svoju prácu som sa rozhodla písať o spoločnosti Tekmar Slovensko s.r.o, ktorá sídli v blízkosti Nitry a zaoberá sa predajom a výrobou musli a cereálnych tyčiniek. Trhy, na ktorých pôsobí a ktoré popisujem a rozoberám v tejto práci je Lotyšsko a Litva. Najviac som sa zamerala na pôsobenie spoločnosti Tekmar na domácom trhu teda na Slovensku, keďže tu má spoločnosť najväčšiu pôsobnosť.

Kľúčové slová:

spoločnosť

makroprostredie

litva

legislatíva

konkurencia

swot

analýza

podnikanie

cenová politika

produkt

inovácieObsah:
 • Úvod 3
  1. Charakteristika spoločnosti 4
  1. 1. Predstavenie firmy a jej poslanie 4
  2. Mikroprostredie a makroprostredie 8
  2.1. Charakteristika spotrebiteľa na domácom trhu ( SR) 8
  2.1. 1. Podnikateľské prostredie 9
  2. 1. 2. Konkurenčné prostredie 10
  2. 1. 3. Technologiké prostredie 11
  2. 1. 4. Legislatíva 12
  2. 1. 5. Kultúrne prostredie 12
  2. 2. Charakteristika Lotyšska 14
  2. 2. 1.Makroekonomické ukazovatele LOTYŠSKA: 15
  2. 2. 2. Podnikateľské a politické prostredie 15
  2. 2. 3. Konkurenčné prostredie 16
  2. 2. 4. Kultúrne prostredie 16
  2.3. Charakteristika Litvy 17
  2. 3. 1. Podnikateľské prostredie 18
  2. 3. 2. Konkurenčné prostredie 18
  2. 3. 3. Kultúrne prostredie 19
  3. Vnútropodnikové prostredie na Slovensku 19
  4. Segmentácia a SWOT Analýza 22
  5. Konkurenčné výhody spoločnosti Tekmar 27
  6. Stratégia internacionalizácie 28
  7. Metódy vstupu na zahraničné trhy 28
  8. Výrobková politika 29
  8. 1. Produkt 29
  8. 2. Inovácie 31
  8. 3. Výrobky Tekmar na slovenskom trhu 32
  9. Komunikačná politika 33
  10. Cenová politika 35
  11. Distribučná politika 36
  12. Použitá literatúra 38
  Prílohy 40

Zdroje: