Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Konštrukcia a princíp činnosti prijímačov satelitnej navigácie, aktuálne trendy

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42281
Posledná úprava
18.08.2013
Zobrazené
1 207 x
Autor:
mmaxytomm
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Global Positioning System, skrátene GPS, je vojenský navigačný satelitný systém prevádzkovaný Ministerstvom obrany Spojených štátov amerických, ktorý dokáže s niekoľkometrovou presnosťou určiť pozíciu kdekoľvek na Zemi. Presnosť GPS je možné ešte zvýšiť až na približne 1 cm s použitím metód ako je Diferenciálne GPS (DGPS).
GPS tvoria tri segmenty, kozmický, kontrolný, užívateľský. Kozmický segment je tvorený družicami umiestnenými na obežnej dráhe, kontrolný segment zahŕňa pozemné riadiace, monitorovacie a vysielacie stanice a užívateľský segment je vytváraný širokým spektrom prijímačov GPS, určených pre najrôznejšie aplikácie. Užívateľský segment tvoria pasívne prijímača schopné prijímať a dekódovať signály z družíc. Pasívne preto, že iba prijímajú signály a dáta z družíc. Dôvodom vzniku pasívneho systému bolo predovšetkým to, aby nemohli byť prijímača zamerané nepriateľom. Práve táto posledná skupina je predmetom tejto seminárnej práce. V práci je taktiež rozobratá problematika konštrukcie a princípu činnosti GPS prijímačov, určenie polohy a jej presnosť,spracovanie GPS informácie , anténa GPS prijímača a aktuálne trendy z oblasti vývoja GPS prijímačov.

Kľúčové slová:

GPS

GPS prijímač

NAVSTAR

určenie polohy

konštrukcia GPS prijímača

navigáciaObsah:
 • Úvod
  1 Miesto GPS prijímačov
  2 Rozdelenie GPS prijímačov
  3 Typická konštrukcia GPS prijímača
  4 Princíp výpočtu polohy
  5 Presnosť výpočtu polohy
  6 Anténa GPS prijímača
  Záver - aktuálne trendy
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • James Bao, Yen Tsui, Fundamentals of global positioning system secivers, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2005, 370s
 • Chris Rizos, Trends in GPS Technology & Applications, The University of New South Wales, Sydney, 41s
 • Miroslav Čábelka, Úvod do GPS, CITT Praha Akademie kosmických technologii, 74s
 • SOTÁK, M. a kol.: Integrácia navigačných systémov. Vyd. vlastným nákladom, 2006