Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Krízový manažment - plánovanie ochrany pred požiarmi

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
82 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8735
Posledná úprava
19.04.2018
Zobrazené
6 978 x
Autor:
hirik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dosiahnutie miery bezpečnosti je zložitý proces, ktorého uskutočňovanie je úlohou krízového riadenia a uskutočňuje sa prostredníctvom skvalitnenia bezpečnostného systému. Jednou zo zložiek skvalitňovania bezpečnosti je prevencia. Vo svojej práci preto zaoberám prevenciou a plánovaním ochrany pred požiarmi. Vo svojej práci kladiem hlavný dôraz na ochranu pred požiarmi na pracovisku a s tým spojené povinnosti pre zamestnancov aj zamestnávateľov, ktoré upravuje aj zákon. Bližšie sa venujem dokumentácii ochrany pred požiarmi, požiarnemu poriadku pracoviska, požiarnemu štatútu, požiarnym poplachovým smerniciam, požiarnemu evakuačnému plánu, požiarnej knihe, dokumentácii o odbornej príprave protipožiarnych hliadok a dokumentácii o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi.

Kľúčové slová:

plánovanie ochrany

požiarny inštitút

poriadok pracoviska

poplachové smernice

evakuačný plán

školenie zamestnancovObsah:
 • Úvod
  Plánovanie ochrany pred požiarmi
  Dokumentácia ochrany pred požiarmi
  Požiarny štatút
  Požiarny poriadok pracoviska
  Požiarne poplachové smernice
  Požiarny evakuačný plán
  Požiarna kniha
  Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
  Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi

Zdroje:
 • Gozora, V.: Krízový manažment. SPU Nitra, 2000, 182 s., ISBN 80-7137-802-X
 • Novák, L. a kolektív: Krízové plánovanie. Žilinská univerzita, 2005, 208s., ISBN 80-8070-391-4
 • Matulčíková, M., Srna, O.: Krízový manažment. Ekonóm, 2002, 326 s., ISBN 80-225-1595-7
 • Szabo, Ľ., Varcholová, T., Dubovická L.: Manažment rizika. Ekonóm, 2005,126 s., ISBN 80-225-1949-9
 • Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
 • Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 129/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
 • http://www.minv.sk
 • http://www.hazz.sk