Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Kultúra organizácie - hodnoty, normy, presvedčenie a ich význam pre kvalitu práce v organizácii

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6549
Posledná úprava
07.08.2018
Zobrazené
2 800 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca sa zaoberá problematikou kultúry organizácie ako významného faktoru výkonnosti a prosperity organizácie. Analyzuje súčasný stav kultúry NAO a AOS v Liptovskom Mikuláši. Skladá sa z troch hlavných častí. V prvej časti sa zaoberám otázkou významu organizačnej kultúry v praxi. V druhej časti uvádzam základné teoretické východiská potrebné pre pochopenie problematiky. V tretej časti analyzujem súčasný stav kultúry NAO a AOS na základe vykonaného prieskumu medzi študentmi. V tretej časti som na vykonanie prieskumu využila sociologický dotazník, na ktorý mi odpovedali študenti prvého, druhého a tretieho ročníka. Potom som z dotazníka analyzovala stav organizačnej kultúry v NAO a AOS z pohľadu študentov.

Kľúčové slová:

organizačná kultúra

hodnoty

normy

postoje

motivácia

atmosféra na pracovisku

hodnotenie zamestnancov

výkonnosť

diagnostika organizácieObsah:
 • Úvod
  1 Organizácia a jej význam v praxi
  2 Čo je to organizačná kultúra
  2.1 Typológia organizačnej kultúry
  2.2 Organizačná kultúra a výkonnosť
  2.2.1 Motivácia ako súčasť organizačnej kultúry
  2.3 Vplyv hodnotenia zamestnancov na výkonnosť organizácie
  2.3.1 Efektívne hodnotenie pracovného výkonu
  3 Diagnostika organizačnej kultúry
  3.1 Diagnostika organizačnej kultúry nao a aos
  3.1.1. Pracovné hypotézy
  3.1.2 Vyhodnotenie dotazníka a jeho slovná interpretácia
  3.1.3 Záver prieskumu a odporúčania pre prax
  Záver
  Použitá literatúra
  Prílohy

Zdroje:
 • ARMSTRONG, Michael: Řízení lidských zdrojů, Grada Publishing, a.s., Praha 2005, ISBN 80-247-0469-2
 • BLÁHA, J., Aleš MATEICIUS, Zdeňka KAŇÁKOVÁ: Personalistika pro malé a střední firmy, CP Books, a.s., Brno 2005, ISBN 80-251-0374-9
 • BROOKS, Ian: Firemní kultura, Computer Press a.s., Brno 2003, ISBN 80-7226-763-9
 • COUTLER, Mary, Stephen P. Robbins: Management, Grada Publishing, a.s., Edícia Profesionál, Praha 2004, ISBN 80-247-0495-1
 • DONNELLY, James H. Jr., James L. GIBSON, John M. IVANCEVICH: Management, Grada Publishing, a.s., Praha 1997, ISBN 80-7169-422-3
 • FOOT, Margaret, Caroline HOOK: Personalistika, Computer Press, Praha 2002, ISBN 80-7226-515-6
 • KICZKO, L., M. KOŠČ, A. KRSKOVÁ, M. MARCELLI, E. MISTRÍK, J. SOPÓCI, R. TÓTH, M. ZIGO.: Slovník spoločenských vied, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997, ISBN 80-08-02592-1
 • KOONTZ, H., Harold WEIHRICH: Management, Victoria Publishing, a.s., McGraw-Hill, USA 1993, ISBN 80-85605-45-7
 • LUKÁŠOVÁ, R., Ivan NOVÝ a kol.: Organizační kultura, Grada Publishing, a.s., Praha 2004, ISBN 80-247-0648-2