Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 631   projektov
5 nových

Vplyv použitého okna na impulzovú odozvu a amplitúdovú frekvenčnú charakteristiku číslicového filtra FIR

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42282
Posledná úprava
18.08.2013
Zobrazené
1 155 x
Autor:
mmaxytomm
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úlohou práce bolo vyhodnotiť vplyv použitého okna na impulzovú odozvu a amplitúdovú frekvenčnú charakteristiku číslicového filtra FIR typu DP s medzným kmitočtom fm =0,35FVZ. Počet koeficientov impulznej odozvy je n = 32 až 128. Vplyv bol analyzovaný pre okná a) Pravouhlé b) Chebyshev

Kľúčové slová:

FIR filter

Chebyshev

oknové funkcie

impulzová odozva

amplitudovo-fekvenčná charakteristikaObsah:
 • Zadanie
  Postup riešenia
  Záver
  Použitá literatúra
  Prílohy
  Obr.1.: Koeficienty okien (rád N=32
  Obr.2.: Imp. odozva FIR filtrov (rád N=32)
  Obr.3.: AFCH FIR filtrov (rad N=32)
  Obr.4.: AFCH FIR filtrov (rad N=100)
  Obr.5.: Spektrum nefiltrovaného signálu
  Obr.6.: Spektrum filtrovaného signálu filtrami s radom 32
  Obr.7.: Spektrum filtrovaného signálu filtrami s radom 100

Zdroje:
 • JÁN, J.: Číslicova filtrace, analýza a restaurace signálu, VUTIUM: VUT BRNO, 2002, ISBN 80-214-1558-4, 428 s.
 • DAVIDEK, V., SOVKA, P., Čislicové zpracovaní signal a implementace, ČVUT, 2002, ISBN 80-01-02483-0, 253 s
 • Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, Syed Hamid Nawab, Signals and systems, Prentice Hall, 1997, ISBN 01-381-4757-4, 957 s
 • Uwe Meyer-Baese, Digital Signal Processing with Field Programmable Gate Arraays, Springer, 2001, ISBN 3-540-41341-3, 422 s
 • Richard G. Lyons, Understanding Digital Signal Processing, Prentice Hall PTR, 2004, ISBN 0-13-108989-7, 688 s