Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 631   projektov
5 nových

Nočné zameriavače pre malokalibrové zbrane

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
2,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45576
Posledná úprava
12.01.2015
Zobrazené
1 257 x
Autor:
simon.bilik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vlastnosť videnia v tme majú iba niektoré zvieratá, ale moderné výskumy a pokroky v oblasti vedy a techniky umožnili vytvoriť zariadenia, pomocou ktorých ľudia môžu vidieť v tme alebo za zníženej viditeľnosti ako aj pri rôznych zatemňovacích podmienkach.

Svaly na oboch stranách ľudského oka majú schopnosť roztiahnuť sa alebo sa stiahnuť automaticky, v závislosti na intenzite svetla dopadajúceho na oko. Aj napriek tejto univerzálnej vlastnosti, sa oko môže prispôsobovať iba do určitej miery, čo znamená, že ak je táto miera prekročená vidíme pozorované objekty neostro, rozmazane.

Cieľom bakalárskej práce je pojednať o problematike prístrojov nočného videnia so zameraním na nočné zameriavače používané na malokalibrových zbraniach. Práca je z hľadiska štruktúry rozdelená do štyroch kapitol.

Prvá kapitola sa zaoberá históriou nočných zameriavačov, používaných od obdobia druhej svetovej vojny až po moderné systémy.

V ďalšej kapitole sú popísané metódy používané v nočných zameriavačoch so zameraním na noktovízne a termovízne zameriavače a zameriavače využívajúce digitálne zobrazovanie CCD čipmi, taktiež sú tu popísané ich generácie a základné parametre.

Tretia časť rozoberá základné požiadavky kladené na nočné zameriavače. Sú tu popísané požiadavky kladené na splnenie funkčnej úlohy prístroja, požiadavky na obmedzenie vonkajších ale aj vnútorných destabilizačných vplyvov a taktiež požiadavky na životnosť prístrojov.

V poslednej kapitole sú rozobrané nočné zameriavače na automatickej útočnej puške Sa vz.58 používané v Armáde Českej republiky a v Ozbrojených silách Slovenskej republiky, ale taktiež možnosti použitia moderných nočných zameriavačov na tejto zbrani.

Kľúčové slová:

nočné zameriavače

CCD

noktovízor

prístroje nočného videniaObsah:
 • Obsah
  Zoznam príloh 8
  Zoznam ilustrácií a tabuliek 9
  Zoznam použitých značiek, veličín, skratiek a jednotiek 11
  Úvod 12
  1. História nočných systémov 13
  1.1 Prvé oblasti výskumu technológií nočného videnia 14
  2. Metódy používané v prístrojoch nočného videnia 25
  2.1. Noktovízory 25
  2.1.1. Noktovízory pracujúce na aktívnom princípe 26
  2.1.2. Noktovízory pracujúce na poloaktívnom (pasívnom) princípe 28
  2.1.3. Generácie noktovízorov 30
  2.1.4. Základné parametre prístrojov nočného videnia 35
  2.2. Termovízory 39
  2.2.1. Kryogeneticky chladené 39
  2.2.2. Nechladené 41
  2.3. Digitálne zobrazovanie nábojovo viazanými prvkami (ccd) 41
  3. Základné požiadavky kladené na prístroje nočného videnia 46
  3.1. Splnenie funkčnej úlohy prístroja 46
  3.2. Konštrukčné zaistenie bezporuchovej práce v poľných podmienkach špecifikovaných technickými podmienkami 46
  3.3 Zabezpečenie požadovanej životnosti prístroja 48
  4. Nočné zameriavače pre automatické útočné pušky 49
  4.1. Zameriavač nsp-2 50
  4.2. Zameriavač meo 50 51
  4.3. Zameriavač an/pvs-14 54
  Záver 56
  Zoznam bibliografických odkazov 57

Zdroje: