Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 631   projektov
5 nových

Motivačný program

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
55 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
neznámy
ID projektu
7418
Posledná úprava
20.02.2018
Zobrazené
4 293 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Termín motivácie je v súčasnej dobe jedným z najčastejšie používaných psychologických pojmov. Súvisí s celkovým postavením a úlohou človeka v spoločnosti, s jeho činnosťou i s jeho osobnosťou. Každé cieľavedomé jednanie človeka je jednaním motivovaným.
Všetky organizácie sa zaujímajú o to, čo by sa malo urobiť pre dosiahnutie trvale vysokej úrovne výkonnosti ľudí. Umenie motivovať podriadených pracovníkov znamená vytvoriť u nich vnútorný záujem, ochotu aktívne sa angažovať pri plnení uvažovaných činností odpovedajúcim poslaniu a cieľom firmy, resp. jej častí. Jedná sa o spojenie osobného záujmu a úsilia účastníka pracovného procesu s potrebami organizačnej jednotky, a to cieleným pôsobením vedúceho pracovníka. Motivácia pomáha vytvárať určité myslenie a správanie vedených ľudí tak, aby zodpovedalo cieľovo orientovaným zámerom organizácie.
Cieľom motivácie je podnecovať zamestnanca ku kvalitnému výkonu, aby jeho dosiahnuté pracovné výsledky boli spojené s možnosťou uspokojiť jeho vnútorné potreby. Motivačné faktory sú individuálne a pôsobia na jedinca rôznou intenzitou. Medzi motivačné faktory zamestnancov patria - finančné ohodnotenie, sebarealizácia, sociálny program, dobré kolegiálne vzťahy, diferencované manažérske výhody.

Kľúčové slová:

motivácia

motivačný program

zodpovednosť

hmotné stimuly

podnik

zamestanecObsah:
 • Úvod -1-
  1 Definícia základn‎ých pojmov -2-
  1.1 Motivácia -2-
  1.2 Motív -2-
  1.3 Motivačn‎ý program -3-

  2 Motivačn‎ý program a jeho úloha v oblasti riadenia ludsk‎ých zdrojov -3-

  3 Tvorba motivačného programu v podniku - pracovný postup -6-
  3.1 Účel -6-
  3.2 Zodpovednosť -6-
  3.3 Stanovenie oblastí motivácie zamestnancov -8-
  3.4 Spracovanie motivačného programu -9-
  3.5 Hmotné a nehmotné stimuly
  3.5.1 Hmotné stimuly
  3.5.2 Nehmotné stimuly
  3.6 Informovanosť, zverejňovanie výsledkov -9-
  3.7 Návrhy a opatrenia -10-
  3.8 Hodnotová škála -11-

  Záver -12-

Zdroje:
 • CHRISTINE HARVEY: Umění motivovat- cesta k úspechu
 • ARMSTRONG, M.: Riadenie ľudsk‎ch zdrojov