Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 631   projektov
5 nových

Podnikateľský plán - Vojenská zotavovňa GERLACH

«»
Prípona
.doc
Typ
ekonomický plán
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35334
Posledná úprava
18.10.2010
Zobrazené
1 670 x
Autor:
marlen7
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pre vypracovanie nášho záverečného semestrálneho projektu sme si vybrali Podnikateľský plán Vojenskej zotavovne GERLACH.

Cieľom našej práce bolo vypracovať podnikateľský plán fiktívneho podnikateľského subjektu, ktorého prevádzka je spojená s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky.

Tématiku Vojenskej zotavovne sme si vybrali práve preto, lebo sme súčasťou Ozbrojených síl Slovenskej republiky a zhodli sme sa na tom, že pre profesionálnych vojakov je pri ich náročnom povolaní oddych, relax a určité odreagovanie sa z denného, presne stanoveného režimu dôležité.


Kľúčové slová:

marketingová stratégia

strategické cieleObsah:
 • ESTRÁLNEJ PRÁCE:


   


   


   


  Úvod ....4


   


  1        Základné údaje o Vojenskej zotavovni ................5


  2        Predpoklady zabezpečenia zdrojov ..6


  3        Predmet, vízia, poslanie a ciele Vojenskej zotavovne..............7


  4        Strategické ciele Vojenskej zotavovne ................10


  5        Opis výrobkov a služieb ...................11


   


  6        Interná analýza Vojenskej zotavovne .................12


  6.1    Organizačná štruktúra ....12


  6.2    Pracovná náplň jednotlivých pozícií v organizačnej štruktúre ..12


  6.3    Vlastníci, akcionári a ich správanie ...14


  6.4    Kapitál a jeho štruktúra ..14


  6.5    Operačný cash flow ........15


  6.6    Analýza výrobkov z hľadiska ich prínosov.............16


  6.7    Analýza hlavných a obslužných procesov ..............16


  6.8    Firemná kultúra ...............18


  6.9    Systém hmotnej zainteresovanosti ......18


  6.10 Silné a slabé stránky Vojenskej zotavovne ............18


  6.11 Systém sledovania a vyhodnocovania nákladov ....19


  6.12 Úroveň kvality, systém zabezpečenia kvality ........19


   


  7        Externá analýza Vojenskej zotavovne ..................20


  7.1    Analýza priemyselných štruktúry a okolia, charakteristiky účastníkov 


  odvetvia .......20


  7.2    Dodávatelia ..21


  7.3    Príležitosti a úskalia .........22


   


   


   


   


  8         Stratégia Vojenskej zotavovne ..........23


  8.1    Rozvojová stratégia ..........23


  8.2    Konkurenčná stratégia ......23


  8.3    Distribučná stratégia .........24


  8.4    Produktová stratégia ..........25


  8.5    Cenová stratégia ................25


  8.6    Komunikačná stratégia ......25


  8.7    Využívané nástroje komunikačného mixu .................25


   


  9        Finančný plán 26


   


  Záver .28


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


Zdroje:
 • www.podnikanie.sk