Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Ako formovať firemnú kultúru

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
31 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11189
Posledná úprava
13.11.2018
Zobrazené
6 454 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vidina úspechu je jedným z najmocnejších motivačných činiteľov provokujúcich človeka v činnosti. Problematika firemnej kultúry a jej ukotvenie v praxi je preto dôležitým schodíkom na ceste k úspechu. Firemná kultúra zohráva významnú úlohu v imidžu firmy i v budovaní schopností riešiť problémy a reagovať na meniace sa podmienky v externom prostredí.

Základným cieľom každej firmy je dosiahnuť úspech a prosperitu. Firemná kultúra je neoddeliteľnou súčasťou identity organizácie. Priamy dopad jej kvality na efektivitu fungovania a ekonomické výsledky firmy dnes už ťažko spochybňovať. Pre mnohých manažérov je formovanie firemnej kultúry niečo, čo by radi ovplyvnili, nevedia však, odkiaľ začať, a preto často ani nezačnú. Začať sa dá rôznymi spôsobmi, napríklad od seba. Identitu firmy okrem fyzického produktu, s ktorým prichádza na trh, vtláčajú predovšetkým ľudia, ktorí ju tvoria. Vôbec preto nemôže byť na škodu, ak vrcholový manažér alebo skupina manažérov jasne formuluje to, akú firemnú kultúru považuje za vhodnú pre úspešné napredovanie svojej organizácie. Od seba sa dá tiež začať tak, že manažéri vo vedení firmy zosúladia štýl vedenia ľudí a tým, že postupne vedú zamestnancov k istému štýlu správania sa voči zákazníkom.

Kľúčové slová:

firemná kultúra

postavenie FK

formovanie FK

typológia FK

hodnoty

predstavy

typy kultúr

úlohy a funkcie FKObsah:
 • 0 ÚVOD -3-
  1 FORMOVANIE FIREMNEJ KULTÚRY -4-
  1.1 Postavenie firemnej kultúry -5-
  1.2 Typológia firemnej kultúry -6-
  1.3 Súčasná úroveň firemnej kultúry -6-
  2. PRVKY FIREMNEJ KULTÚRY -7-
  2.1 Základné znaky, symboly firemnej kultúry -8-
  2.2 Niekoľko zákonitostí firemnej kultúry -9-
  3 FUNCIE PODNIKOVEJ KULTÚRY -10-
  3.1 Úlohy firemnej kultúry -10-
  3.1.1 Sily pôsobiace na zdravé pôsobenie firemnej kultúry -11-
  3.1.2 Silná firemná kultúra -11-
  3.1.3 Úlohy zdravej firemnej kultúry -11-
  4 TYPY KULTÚR -12-
  4.1 Typy kultúr podľa miery rizika v podnikaní -12-
  4.2 Typy kultúry podľa zamerania -13-
  5 ZÁVER -14-
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY -15-

Zdroje:
 • DYTRT, Z. a kolektív.: 2006. Etika. Praha: Grada Publishing, 2006. str.75.
 • FAZEKAŠOVÁ, M.: 2006. Firemná kultúra - rozličné chápanie, podpora i očakávania. [online] [citované 2008-04-19]. Dostupné na internete: Human resources web - virtuálny magazín o ĽZ a riadení, 6/2006, htpp:/www.hrweb.sk
 • FAZEKAŠOVÁ, M.: 2006. Podniková kultúra vo vybraných podnikateľských subjektoch PPoK - dizertačná práca, Nitra - september 2006 [online] [citované 2008-04-19]. Dostupné na internete: htpp:/www.martina-fazekasová.sk
 • HANULÁKOVÁ, E.: 1997. Podnikateľská etika - prístup, perspektíva, výzva. Bratislava: Eurounion, 1997. 114 s. ISBN 80-85568-79-9
 • PFEIFER L. - UMLAUFOVÁ M.: 1993. Firemní kultúra. Praha: Grada Publishing, 1993. 144 s. ISBN 80-7169-018X
 • OBDRŽÁLEK P.: 2004. Je možné cielene formovať firemnú kultúru tak, aby sme dosiahli merateľný výsledok? [online] [citované 2008-04-19]. Dostupné na internete: htpp:/www.armstronge.sk/document.aspx?ami
 • STRÁŽOVSKÁ, E. - CIBÁKOVÁ, V. - LIPIANSKA, J.: 1996. Podnikateľský proces - komerčná oblasť. Bratislava: SOFA, 1996. 200 s. ISBN 80-85752-23-9
 • WILIAM B. WERTHER, Jr. a KEITH DAVIS: 1992. Lidský faktor a personální management. Praha: Victoria Publishing, 1992. 61 s. ISBN 80-85605-04-X