Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Firmu robia úspešnou úspešní ľudia

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11533
Posledná úprava
05.12.2018
Zobrazené
6 007 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Cieľom seminárnej práce je charakterizovať manažment, jeho úlohy, vedenie ľudí, motiváciu, komunikáciu a vzdelávanie zamestnancov, ktoré tvoria subsystém riadiaceho procesu. Zaoberám sa podsatou vedenia a základnými funkcie riadenia ako je plánovanie, organizovanie, personalistika, vedenie a kontrola.
Práca je rozčlenená na tri kapitoly, v ktorých postupne rozoberám pojmy spojené s jej obsahom. V prvej kapitole charakterizujem manažment a tri skupiny úloh, ktoré vyplývajú zo základných manažérskych škôl a základných prístupov k manažmentu. V druhej kapitole rozoberám podstatu vedenia ľudí a funkcie, ktoré májú niekoľko podkapitol. V prvej podkapitole sa venujem najprv tomu, čo vlastne samotná motivácia ľudského správania je, a neskôr aj tomu ako sa prejavuje a využíva v pracovnej oblasti. Komunikačné zručnosti sú jedným zo základných predpokladov nielen úspechov v zamestnaní, ale aj dobrých vzťahov na pracovisku. Na základe týchto skutoností opíšem ich podstatu a dôležitosť, pretože v komunikačnom procese zohrávajú významnú úlohu. Cieľom tretej kapitoly je charakterizovať podnikové vzdelávanie vo všeobecnosti. V závere sa budeme venovať výhodám vzdelávania zamestnancov a ich problémom.

Kľúčové slová:

manažment

vedenie ľudí

motivácia

komunikácia

vzdelávanie zamestnancovObsah:
 • 0 Úvod -3-
  1 Podstata manažmentu -4-
  1.1 Úlohy manažmentu -4-
  2 Podstata a vymedzenie funkcií vedenia -5-
  2.1 Vedenie ľudí -6-
  2.1.1 Motivácia, pracovná motivácia a motivačné faktory -8-
  2.1.1.1 Teórie pracovnej motivácie -10-
  2.1.2 Komunikácia -11-
  2.1.2.1 Komunikačné zručnosti a ich podstata -11-
  2.1.2.2 Zásady efektívnej manažérskej komunikácie 12
  3 Vzdelávanie zamestnancov -13-
  3.1 Podnikové vzdelávanie -13-
  3.2 Výhody vzdelávania zamestnancov -14-
  4 Záver -16-
  Zoznam použitej literatúry -17-

Zdroje:
 • BLÁHA, J.: Personalistika pro malé a střední firmy. CP Books, 1. vyd. Brno: 2005, s. 284 ISBN 80−251−0374−9
 • DONNELLY, J. H. a kol. : Management. Grada Publishing, Praha: 1997, ISBN 80−7169−422−3
 • MAJTÁN, M. a kol.: Manažment. Sprint, Bratislava: 2003, s. 432 ISBN 80-89085-17-2
 • MIKUŠ, P. a kol.: Vybrané problémy teórie manažmentu a marketingu. Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta, Inštitút manažmentu a cestovného ruchu Poprad: 2006, s. 181 ISBN 80−8084−077−6
 • MYDLÍKOVÁ, E.: Manažment v sociálnej práci. Vyd. 1, Bratislava: Sociálna práca, 2004, s. 112 ISBN 80-89185-04-5