Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Dvojklíčnolistové rastliny - Rad: Ružotvaré, Bôbotvaré, Aralkotvaré - Botanika

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45946
Posledná úprava
22.06.2015
Zobrazené
1 468 x
Autor:
zuzana.hulinova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Rad: Rosales - ružovité
1.1 Čeľaď: Rosaceace


Čeľaď Rosaceace predstavuje veľmi starú skupinu, ktorej zástupcovia sú známi už z druhohôr - mladšej kriedy a z treťohôr- paleogénu. Vo fylogenetickom systéme zastupuje veľmi dôležité miesto a postavenie (Kresánek ml., Kresánek st. 2008).
Predstavitelia čeľade sú stromy, kry alebo byliny. Listy sú jednoduchého aj zloženého tvaru, bývajú striedavé, zriedka protistojné, u niektorých druhov trváce alebo ako u väčšiny druhov opadavé, či prchavé , zriedka chýbajú. Rastú spolu s prilístkami, zriedka sa vyskytujú bez prilístkov (Bertová a kol., 1992).
Kvety sú jednotlivé, zvyčajne však v strapcovitých súkvetiach (strapec, okolík). Heterochlamydeické kvety (niekedy bezkoruny) sú päťpočetné, obojpohlavné a len druhotne jednopohlavné (napr. krvavec).Typickým znakom v kvete je veľmi často vyvinutá kvetná čiaška (receptákulum), a to buď plochá (túžobník), pohárikovitá (slivka), alebo fľaškovitá a celkom uzatvárajúca piestiky (ruža). Uprostred čiašky je apokarpné alebo cenokarpnégyneceum (Baranec a kol., 2001).

Kľúčové slová:

aralkotvaré

bôbotvaré

ružotvaré

fabales

rosales

araliales

apiaceaeObsah:
 • Obsah
  1 Rad: Rosales - ružovité 3
  1.1 Čeľaď: Rosaceace 3
  1.1.1 Podčeľaď : Spiraeoideae - tavoľníkovaté 3
  1.1.2 Podčeľaď : Rosoideae - ružovaté 4
  1.1.3 Podčeľaď : Prunoideae (Amygdaloideae) -slivkovaté 4
  1.1.4 Podčeľaď : Maloideae - jabloňovaté 5
  2 Rad: Fabales-Bôbotvaré 5
  2.1 Čeľaď: Mimosaceae - mimozóvité 5
  2.2 Čeľaď: Caesalpiniaceae - cezalpíniovité 6
  2.3 Čeľaď: Fabaceae - bôbovité 6
  3 Rad: Araliales - aralkotvaré 7
  3.1 Čeľaď: Araliaceae - aralkovité 7
  3.2 Čeľaď: Apiaceae-mrkvovité 7
  3.2.1 Podčeľaď : Saniculoideae - žindavovaté 8
  3.2.2 Podčeľaď : Apioideae-zelerovité 8
  Zoznam použitej literatúry: 9

Zdroje:
 • BARANEC, T.- POLÁČIKOVÁ, M.- KOŠŤAL, J. Systematická botanika. Nitra: SPU 2009, 210s. ISBN 978- 80- 552-0286-0.
 • BERTOVÁ L., BARANEC T., GOLIAŠOVÁ J., HOLUB J., CHRTEK J., KMEŤOVÁ E., MÁJOVSKÝ J., MARHOLD K., PENIAŠTEKOVÁ M., PLOCEK A., SKALICKÝ V., ŠÍPOŠOVÁ H., ŠOURKOVÁ M., VĚTVIČKA V., WÓJCICKY J.J., ZAHRADNÍKOVÁ J.J., Flóra Slovenska IV/3, VEDA, 1992, prvé vydanie, 566 s. , ISBN 80-224-0077-7
 • ČÉČI F., Krmovinársky významné druhy čeľade Fabaceae, 2014
 • HOLÚBEK, R.- JANČOVIČ, J.- GREGOROVÁ, H.- NOVÁK, J.-ĎURKOVÁ, E.- VOZÁR, Ľ. Krmovinárstvo, Manažment pestovania a využívania krmovín. Vydavateľstvo Nitra SPU, 2007. 419 s.
 • JEDLIČKA, J. 2012. Ovocie a zelenina pri prevencii a liečbe ochorení ľudí. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 190 s. ISBN 978-80-552-0859-6.
 • KOMŽÍK, M. (2002): Pestovanie jabloní v tvare štíhleho vretena. Naše rastliny 1/2002. roč. 3. KPR Slovensko
 • KRESÁNEK J. st., KRESÁNEK J. ml., Atlas liečivých rastlín a plodov, Osveta,2008, 424s., ISBN 978-80-8063-292-2
 • MARTINOVSKÝ J., ČERVENKA M., PŘIKRYL J., PACHOLÍK R., Kľúč na určovanie rastlín, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987, štvrté prepracované vydanie, 776s., KNU 067-513-87
 • PEMČÁKOVÁ B., Liečivé rastliny čeľade Rosaceae, 2012
 • TOMKO J., KRESÁNEK J.,HUBÍK J., SUCHÝ V., FELKLOVÁ M., SIKYTA B., LIBICKÝ A., Farmakognózia. Martin: 1989,prvé vydanie, 424s., ISBN 80- 217- 0083-1
 • VARGOVÁ, E. 2003. Zeleninárstvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. 127 s. ISBN 80-8069-218-1.