Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Syndróm CAN (Sociálna patológia a prevencia)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40792
Posledná úprava
01.11.2012
Zobrazené
1 662 x
Autor:
pagac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, všeobecne označovaný v anglosaskej literatúre ako Child Abuse and Neglect (CAN) a odtiaľ prevzatý aj do našej terminológie, je súbor nepriaznivých príznakov v najrôznejších oblastiach stavu a vývoja dieťaťa i jeho postavenia v spoločnosti, predovšetkým v rodine. Sú výsledkom prevažne úmyselného ubližovania dieťaťu, spôsobeného alebo pôsobeného najčastejšie jeho najbližšími vychovávateľmi, hlavne rodičmi. Ich najhraničnejšou podobou je úplné zahubenie dieťaťa. Zďaleka však nejde len o jednostranný akt zo strany ich pôvodcov alebo páchateľov (abusora), ale o zvláštnu interakciu všetkých zúčastnených osôb, zložiek a podmienok, v ktorých tento proces prebieha. Je pri tom viac či menej určený spoločensko-kultúrnym vzorcom vzťahu dospelých a detí, postavením rodičovstva a jeho významu v spoločnosti.

Dieťa môže byť vystavené len jednej z foriem syndrómu CAN, najčastejšie však dochádza k ich kombinácií, čím sa závažnosť a hĺbka traumy zvyšuje. Intenzita dopadu je o to vážnejšia, že väčšina foriem syndrómu CAN sa viaže na rodinné prostredie. Dieťa je však závislé na svojich rodičoch. V dôsledku toho je pocit istoty u týchto detí natoľko oslabený, že sa boja stratiť aj svoju nefunkčnú rodinu, napriek tomu, že je zdrojom ich utrpenia.

Niektoré deti trpia útokmi na ich telo: bijú ich, pália cigaretami, olievajú horúcou vodou, zväzujú ich, kopú alebo používajú iné formy trestania. Rodičia strácajú kontrolu nad svojim správaním, alebo pociťujú uspokojenie z ubližovania dieťaťu...

Kľúčové slová:

syndróm týraného dieťaťa

zneužívaného dieťaťa

zanedbaváneho dieťaťa

CAN

zneužívanie

týranie

šikanovanieObsah:
 • Úvod 4
  1 Týranie 5
  1.1 Telesné týranie aktívneho charakteru 5
  1.2 Telesné týranie pasívneho charakteru 6
  1.3 Psychické týranie 6
  1.4 Šikanovanie 8
  2 Sexuálne zneužívanie detí 8
  2.1 Syndróm prispôsobenia 9
  2.2 Formy sexuálneho zneužívania 10
  3 Zanedbávanie dieťaťa a psychická deprivácia 12
  4 Zvláštne formy CAN 13
  5 Liečba detí postihnutých syndrómom CAN 14
  6 Záver 16
  7 Bibliografia 17

Zdroje:
 • DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATEJČEK, Z. A KOLEKTÍV, 1995: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, Praha: Grada Publishing, 1995, s. 15-218. ISBN 80-7169-192-5