Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Archeológia v Balneologickom múzeu v Piešťanoch

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10667
Posledná úprava
11.06.2019
Zobrazené
2 212 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bohatstvo archeologických nálezov z okolia Piešťan zostávalo do začiatku 20-tych rokov minulého storočia zväčša nepovšimnuté. Časť končila v rukách súkromných zberateľov, iba nepatrné množstvo artefaktov našlo svoje miesto v muzeálnych inštitúciách v Bratislave a v Martine. Aj tento stav viedol ku vzniku jedného z najmladších múzeí na území Slovenska- múzea v Piešťanoch.
Prvoradým cieľom predkladanej bakalárskej práce je prezentácia Balneologického múzea v Piešťanoch v oblasti archeologického zamerania, činnosti a expozícií. Uvedomujem si, že v súčasnosti je archeologická zbierka Balneologického múzea dosť bohatá na to, aby boli v tejto práci spomenuté všetky zbierkové fondy. Pokúsim sa začleniť do práce teda len niektoré časti z archeologického fondu múzea, ktoré sú zaujímavé a cenné práve tým, že sú to nálezy z okolia Piešťan a odkrývajú nám jeho bohatú históriu a dôkaz o intenzívnom osídlení v podstate bez prerušenia od staršej doby kamennej.

Kľúčové slová:

paleolit

archeologické nálezy

Piešťany

balneologické múzeum

archeologické zbierky

Kostolec

Moravany nad Váhom

Moravianska venušaObsah:
 • Úvod
  1. Vznik, história a činnosť balneologického múzea
  1.1 Vznik a história
  1.2. Činnosť balneologického múzea
  2. Archeologické zbierky balneologického múzea
  2. 1. Pohrebisko krakovany - stráže
  2. 2. Hromadné nálezy mincí okresu piešťany
  2.3. Šperky v archeologickom oddelení balneologického múzea
  3. Zaujímavá muzeálna expozícia
  3.1. Kostolec - ducové
  4. Moravianska venuša
  4. 1. Znovunájdenie moravianskej venuše
  Moravany nad Váhom v zrkadle vekov a dnes
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • Badíková, M.: Šperky v archeologickom oddelení Balneologického múzea. In: Balneologický spravodajca 83, 1983, s. 88-96.
 • Bárta, J.: Znovunájdenie moravianskej Venuše. In: Balneologický spravodajca 83, 1983, s. 80-84.
 • Hromada, J. : Moravany nad Váhom - Táboriská lovcov mamutov na Považí. Archeologický ústav SAV, Nitra 2000, ISBN 80-88709-45-8, s. 105-106.
 • Klčo, M.: Numizmatická zbierka Balneologického múzea v Piešťanoch. Balneologické múzeum v Piešťanoch 2000, s. 7-22.
 • Klčo, M. - Krupa, V.: Germánske hroby z doby rímskej, Krakovany - Stráže. Balneologické múzeum v Piešťanoch 2003, s. 3-10.
 • Krupa, V. - Pekárová, M.: Balneologické múzeum v Piešťanoch jubiluje. Balneologické múzeum v Piešťanoch 2003, s. 5-21.
 • Ruttkay, A. - Čelko, E.: Kostolec archeologická rezervácia. ONV - odbor kultúry, č. 220/83, 1983, s. 6-25.