Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
5 nových

Proces integrácie Bulharska a Rumunska do Európskej únie

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8983
Posledná úprava
18.05.2018
Zobrazené
2 444 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom mojej bakalárskej práce je predstaviť dve nové členské krajiny Európskej Únie (ďalej len EÚ) - Bulharsko a Rumunsko, pričom sa zameriava hlavne na ich proces integrácie do Únie, na v súčasnosti neuzavreté kapitoly, tzv. acquis communitaire, ktoré si vyžadujú značný pokrok aj po vstupe do EÚ, a na postavenie Bulharska a Rumunska v rámci EÚ, najmä z hľadiska ekonomických ukazovateľov. Keďže obe krajiny vstúpili do EÚ 1. januára 2007, v súčasnosti ešte nie sú dostupné takmer nijaké publikácie, ktoré by som pri písaní tejto práce mohla využiť. Najviac mi pomohli internetové zdroje, z ktorých som čerpala prevažnú časť informácií.

Túto prácu som začala fyzickogeografickou a socioekonomickou charakteristikou zvlášť Bulharska a zvlášť Rumunska, pretože si myslím, že je to dobrý začiatok na predstavenie oboch krajín. V závere jadra práce som spomenula budúce rozšírenie na Balkánsky polostrov a tiež otázku vstupu Turecka. Hlavnou témou a zameraním tejto práce je samotný integračný proces a stav plnenia kritérií oboch balkánskych krajín. Taktiež je v tejto práci dôraz na ekonomiky oboch krajín a zhodnotenie ich postavenia v rámci EÚ.

Kľúčové slová:

Rumunsko

Bulharsko

Európska únia

integráciaObsah:
 • 1. ÚVOD 6
  2. METODICKÝ POSTUP A ZHODNOTENIE LITERATÚRY 6
  3. BULHARSKO 7
  3.1. Fyzickogeografická charakteristika Bulharska 7
  3.1.1. Poloha a povrch 7
  3.1.2. Podnebie a vodstvo 9
  3.1.3. Rastlinstvo a živočíšstvo 9
  3.2. Socioekonomická charakteristika Bulharska 10
  3.2.1. Obyvateľstvo a sídla 10
  3.2.2. Ekonomika Bulharska 11
  3.2.2.1. Doprava 13
  3.2.2.2. Priemysel 13
  3.2.2.3. Poľnohospodárstvo 14
  3.2.2.4. Zahraničný obchod a vzťahy 14
  3.3. Stručná história procesu integrácie Bulharska do EÚ 15
  3.4. Postavenie Bulharska v rámci Európskej únie 16
  4. RUMUNSKO 17
  4.1. Fyzickogeografická charakteristika Rumunska 17
  4.1.1. Poloha a povrch 17
  4.1.2. Podnebie a vodstvo 18
  4.1.3. Rastlinstvo a živočíšstvo 19
  4.2. Socioekonomická charakteristika Rumunska 19
  4.2.1. Obyvateľstvo a sídla 19
  4.2.2. Ekonomika Rumunska 20
  4.2.2.1. Doprava 23
  4.2.2.2. Priemysel 24
  4.2.2.3. Poľnohospodárstvo 24
  4.2.2.4. Zahraničný obchod a vzťahy 25
  4.3. Stručná história procesu integrácie Rumunska do EÚ 25
  4.4. Postavenie Rumunska v rámci Európskej Únie 27
  5. BULHARSKÉ A RUMUNSKÉ ACQUIS COMMUNITAIRE 28
  5.1. Bulharsko 29
  5.2. Rumunsko 32
  6. ROZŠÍRENIE EÚ NA BALKÁN A TURECKÁ OTÁZKA 34
  7. ZÁVER 38
  8. POUŽITÁ LITERATÚRA 38
  9. PRÍLOHY 41

Zdroje:
 • Lexikon zemí (2002), Fortuna Print, Praha, pp. 503, ISBN 80-7309-988-8
 • Kunský J. a kol. (1968): Zeměpis světa, Orbis, Praha, pp. 544
 • Statistical Portrait of the European Union 2007 - 50 years of the Treaty of Rome establishing the European Economic Community (2006), European Commission, Luxembourg, pp. 100, ISBN 92-79-02770-0