Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 559   projektov
6 nových

Vplyv nákladov na alokáciu podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1302
Posledná úprava
14.07.2015
Zobrazené
1 932 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V súčasnosti vo vyspelom trhovom hospodárstve môže byť úspešný taký podnik, ktorý dokáže uspokojovať stále náročnejšie potreby zákazníkov solídnou ponukou nového a kvalitného tovaru či služieb. Nestačí však len vyrobiť kvalitný výrobok alebo ponúkať kvalitné služby, ale je potrebné postarať sa aj o to, aby tieto boli k dispozícii v správnom množstve, na správnom mieste, v správnom čase a to s vynaložením primeraných nákladov.
Podnik by mal svojou ponukou pružne reagovať na konkurenciu, vyrovnať sa s ňou, prípadne ju aj prekonať. Musí pritom konať hospodárne, aby ceny jeho tovarov a služieb boli porovnateľné s cenami u konkurencie. V priemyselne vyspelých štátoch vzrástol význam pružnosti dodávok, uplatňujú sa automatizované výrobné systémy a flexibilita, výroba sa individualizuje, uplatňujú sa pružné skladové systémy. V doprave sa rozširujú prepravné systémy, ktoré zaručujú spoľahlivú prepravu a to aj v kombinácii viacerých druhov dopráv. S dopravou úzko súvisí rozvoj zasielateľstva, pričom zasielatelia vykonávajú mnohé činnosti, ktoré doteraz vykonávali samotné výrobné podniky. Úspešnosť podnikov na trhu závisí od viacerých skutočností ako je zvýšenie kvality, zníženie nákladov a zvýšenie pružnosti.

Kľúčové slová:

alokácia podniku

náklady

distribučná sieť

doperava

letecká doprava

lodná doprava

cestná doprava

Volkswagen

podnikObsah:
 • Úvod -2-
  1. Náklady -3-
  1.1 Dopravné náklady -3-
  2. Doprava a jej jednotlivé druhy -5-
  Železničná doprava -6-
  Lodná doprava -6-
  Cestná doprava -6-
  Potrubná doprava -7-
  Letecká doprava -7-
  Kombinovaná doprava -7-
  3. Alokácia podniku -8-
  Vplyv dopravných nákladov na alokáciu podniku -8-
  Distribučná sieť -10-
  4. Volkswagen Slovakia, a.s. -11-
  Záver -14-
  Bibliografia -15-

Zdroje:
 • G. Maier - F. Tödtling : Regionálna a urbanistická ekonomika I., II., Bratislava, Elita, 1997
 • A. Pinková - A. Neumanová : Podniková ekonomika, Bratislava, UK, 1996
 • Murray N. Rothbard : Zásady ekonómie, Liberální Institut, Praha, 2005
 • P. Samuelson - W. Nordhaus : Ekonómia, Bratislava, Bradlo, 1992
 • P. Korec : Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989-2004, Bratislava, Geo-grafika, 2005