Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Vypracované otázky z predmetu Finančné právo

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
52 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11525
Posledná úprava
05.12.2018
Zobrazené
2 117 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1) Charakteristika a úloha financií
Financie je jedna z kategórií ekonomických vzťahov spoločnosti ktorej rozvoj je podmienený existenciou tovarovo-peňažných vzťahov a existenciou štátu, ktorý využíva mechanizmus financií na plnenie svojich úloh. Financie predstavujú peňažné fondy štátu, samosprávnych celkov, štátnych podnikov, organizácií, štátnych inštitúcií, ktoré sa využívajú v záujme spoločnosti. Prostredníctvom nich sa rozdeľuje a prerozdeľuje spoločenský produkt a uskutočňuje sa jeho kontrola v prospech uspokojovania spoločenských potrieb. Kým peniaze umožňujú platobný a peňažný obrat, financie majú rozdeľovaciu a kontrolnú funkciu. Financiami ale nie sú napr. vzťahy ktoré vznikajú kúpno-predajnými operáciami alebo vzťahy súvisiace s odmenou za prácu.

Kľúčové slová:

verejný sektor

verejná správa

euro

finančné vzťahy

finančné právo

poisťovne

cenné papiereObsah:
 • 1) Charakteristika a úloha financií
  2) Štruktúra verejných financií
  3) Predmet, pojem, charakteristika finančného práva
  4) Princípy a metódy slovenského finančného práva
  5) Finančné právo a politika
  6) Finančné právo v systéme slovenského práva, jeho zvláštnosti a väzby na ostatné odvetvia práva
  7) Systém finančného práva
  8) Úsek výdavkov štátu a samospráv
  9) Úsek príjmov štátu a samospráv
  10) Úsek peňažného obehu
  11) Charakteristika a systém vedy finančného práva
  12) Metodológia vedy finančné právo
  13) Aktuálne otázky slovenskej vedy finančné právo
  14) Charakter a zvláštnosť finančnoprávnych noriem
  15) Klasifikácia finančnoprávnych noriem
  16) Pramene finančného práva
  17) Účinnosť finančnoprávnych noriem
  18) Charakteristika subjektov finančného práva
  19) Slovenská republika a jej orgány ako subjekty finančného práva
  20) Orgány samosprávnych celkov ako subjekty finančného práva
  21) Kolektívne subjekty finančného práva
  22) Individuálne subjekty finančného práva
  23) Charakteristika finančnoprávneho vzťahu
  24) Druhy finančnoprávnych vzťahov
  25) Charakter finančnej kontroly - štátnej a samosprávnych celkov
  ...
  ...
  ...
  120) Stavebné sporiteľne
  121) Poisťovne
  122) Komerčné poisťovne (str.609-610)
  123) Právna úprava poistenia v Slovenskej republike
  124) Doplnkové dôchodkové poisťovne
  125) Burza cenných papierov
  126) Správcovské spoločnosti
  127) Ostatní finanční sprostredkovatelia (okrem bánk, poisťovní, správcovských spoločností)
  128) Právna úprava regulácie finančného trhu
  129) Právna úprava dohľadu nad finančným trhom
  130) Organizácia a riadenie dohľadu (kniha 652-658)
  131) Pravidlá výkonu dohadu (658-662)
  132) Rozhodnutie v rámci dohľadu nad finančným trhom