Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Controlling ako nástroj riadenia

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
119 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6527
Posledná úprava
07.08.2018
Zobrazené
7 315 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Kontroling ako kľúčový nástroj strategického plánovania a riadenia, umožňuje kontinuálne sledovať a riadiť náklady, výnosy, hospodársky výsledok, zdroje, termíny a odchýlky.

Kontroling ako účinný nástroj skvalitňovania podnikového riadenia ma hneď zaujal pri výbere semestrálnej práce. Nie len preto, že je literárne a webovo výborne dostupný, ale aj preto, že bude určite mojou náplňou práce v budúcnosti ako manažéra kvality produkcie.

Kontroling ako nástroj riadenia som rozpísal v rôznych etapách. Hneď od vzniku kontrolingu až po implementáciu kontrolingu do podniku. Aké funkcie má kontroling a oblasti jeho úloh. Zameriaval som sa aj na špecializáciu kontrolingu a na vzťah manažérskeho učtovníctva a kontrolingu.

Porovnával som kontroléra s manažérom v činnostiach, ktoré vykonávajú v podniku a rozpísal profil kontroléra a tiež jeho pracovnú náplň. Snažil som sa kontroling zaradiť do organizačnej štruktúry a nájst predpoklady pre fungujúci kontroling. Zaujímave a veľmi názorné je aj porovnanie kontrolingu ako kybernetického systému.

Kľúčové slová:

controlling

controller

manažér

manažérske účtovníctvo

organizačná štruktúra

zásady riadenia

podniková prax

manažérstvo kvalityObsah:
 • Zoznam obrázkov -7-
  Zoznam tabuliek -7-
  Úvod -6-
  1.Genéza controllingu -9-
  2.Funkcie controllingu -9-
  2.1 Analyticko-informačná funkcia -9-
  2.2 Kontrolno-koordinačná funkcia -10-
  2.3 Poradenská a inovačná funkcia -10-
  3. Oblasti úloh controllingu -11-
  4.Vzťah manažérskeho účtovníctva a controllingu -10-
  5. Komparácia controllera a manažéra -13-
  5.1 Strategický controlling
  5.2 Operatívny controling
  6. Profil controllera -14-
  9. Pracovná náplň controllera a manažéra -14-
  10. Ousourcing v kontrollingu -15-
  11. Postavenie controllingu v organizačnej štruktúre -16-
  12. Predpoklady pre fungujúci kontroling -16-
  13.Rôzne koncepcie riadenia a ich využitie -16-
  14. Vypracovanie zásad riadenia -17-
  15. Controlling ako kybernetický systém -17-
  16. Strategický a operatívny controlling -20-
  16.1 Rozdiel medzi strategickým a operatívnym controllingom -20-
  16.2 Strategický controlling -20-
  16.3 Operatívny controlling -22-
  17. Náklady - základňa controllingu -23-
  17.1 Všeobecné vymedzenie nákladov a výnosov -23-
  18. Implementácia controllingu -24-
  18.1 Zavádzanie controllingu do podnikovej praxe -24-
  18.2 Controlling a manažérsky informačný systém -25-
  19. Literatúra -29-
  Záver -30-

Zdroje:
 • FOLTÍNOVÁ, A. - KALAFUTOVÁ, Ľ.: Vnútropodnikový controlling. Bratislava: Elita. ISBN 80-8044-054-9, 1998, s. 11.
 • FOLTÍNOVÁ, A. - KALAFUTOVÁ, Ľ.: Vnútropodnikový controlling. Bratislava:
 • Elita. ISBN 80-8044-054-9, 1998, s. 16.
 • ]UČEK, O. - DOLANIAYOVÁ, A. - KUDLOVÁ, K.: Kontroling. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline 2004 ,S.15
 • KRÁL, B.: Manažerské účetvnictví. Praha: Management Press 2003. ISBN 80-7261-062-7 ,s.26
 • KALAFUTOVÁ, Ľ.: Controlling - miesto a úloha v podnikovom manažmente. In:Ekonomické rozhľa¬dy, 1997, č. 3, s. 266 - 275.
 • VOLLMUTH, H. J.: Controlling - novy nástroj rízení. Praha : Profess Consulting, 1990, s. 17. ISBN 80-85235-54-4
 • FREIBERG,F.Finančný controlling.Brtislava :ELITA,1996 S.13
 • FREIBERG,F.Finančný controlling.Brtislava :ELITA,1996 S.16
 • FOLTÍNOVÁ, A. - KALAFUTOVÁ, Ľ.: Vnútropodnikový controlling. Bratislava: Elita. ISBN 80-8044-054-9, 1998, s. 18.
 • FOLTÍNOVÁ, A. - KALAFUTOVÁ, Ľ.: Vnútropodnikový controlling. Bratislava:
 • Elita. ISBN 80-8044-054-9, 1998, s. 19.
 • FOLTÍNOVÁ, A. - KALAFUTOVÁ, Ľ.: Vnútropodnikový controlling. Bratislava:
 • Elita. ISBN 80-8044-054-9, 1998, s. 20.
 • SEDLÁČ, CILÍKOVA, PAVLOVIČOVÁ, 1997, s.13
 • Zborník - Controlling na prelome tisícročí, 2001