Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
11 nových

Skriptá z Matematiky 1

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
70 x
Veľkosť
9,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4347
Posledná úprava
20.08.2017
Zobrazené
3 397 x
Autor:
rado05
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V analytickej praxi sa objekty Často popisujú pomocou usporiadaných n-tíc, vektorov. Ak máme m n-tíc, potom ich môžeme usporiadať do tabuľky, ktorá má n riadkov a m štipcov. Takáto tabuľka už v koncentrovanejšej, prehľadnejšej podobe odráža nejaký objekt. Bolo by dobré, aby sa s takýmito objektmi dali vykonávať nejaké jednoduché "rozumné" operácie, ktorých výsledky by sa dali jednoducho interpretovať. Matematika sa začala zaoberať "tabulkami", ktoré neskôr dostali názov matice a už pri vzniku pojmu sa definovali základné operácie s maticami. Pre túto časť matematiky sa ustálil názov „Maticový počet", základné pojmy ktorého sú predmetom nasledujúcej kapitoly. Metódy lineárnej algebry (t.j. tej časti algebry, ktorá sa zaoberá štúdiom vektorových priestorov, matíc, determinantov, algebraických foriem a systémov lieneárnych rovníc) našli široké uplatnenie v technických a ekonomických aplikáciách. Úlohou tejto kapitoly je zoznámiť čitateľa s niektorými základnými pojmami a metódami lineárnej algebry (matice, determinanty, riešenie systémov lineárnych rovníc)

Kľúčové slová:

Matematika 1 M. Halabrín

M. Tótová

M. UrbaníkováObsah:
 • 1. Matice, determinanty, systémy lineárnych algebraických rovníc
  (Mária Tóthová)
  1.1 Pojem matice a operácie s maticami str. 5
  1.2 Determinant matice 10
  1.3 Inverzná matica 15
  1.4 Systém lineárnych algebraických rovníc 17
  1.5 Metódy riešenia systému rovnic 19
  Úlohy 25
  2. Vektory 28
  (Marta Urbaníková)
  2.1 Operácie s vektormi 29
  2.2 Lineárna závislosť a nezávislosť vektorov 30
  2.3 Súradnice vektora 31
  2.4 Uhol dvoch vektorov 33
  2.5 Skalárny súčin vektorov 33
  2.6 Vektorový súčin dvoch vektorov 35
  2.7 Zmiešaný súčin vektorov 37
  2.8 Pojem n-rozmerného vektora 38
  Úlohy 43
  3. Polynómy a algebraické rovnice
  (Jaroslava Trubenová)
  3.1 Polynómy 45
  3.2 Pojem algebraickej rovnice 47
  3 3 Rozklad polynómu na súčin koreňových činiteľov
  Fundamentálna veta algebry 47
  3.4 Algebraické rovnice s reálnymi koeficientami 50
  3.5 Homérova schéma 52
  Úlohy 60
  4. Diferenciálny počet reálnych funkcií jednej reálnej premennej
  (Jaroslav Červeňanský)
  Úvod 62
  4.1 Funkcie a postupnosti 67
  4.2 Elementárne funkcie 75
  ...
  ...

Zdroje:
 • Eliáš J., Horváth J.. Kajan J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky 1. ALFA.Bratislava. 1985. 6.vydanie.
 • Eliáš J.. Horváth J., Kajan J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky 2, ALFA. Bratislava, 1985. ô.vydanie.
 • Eliáš J., Horváth J., Kajan J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky 3. ALFA, Bratislava, 1985, 6.vydanie.
 • Jarnlk. V.: Integrálni počet I. NČSAV. Praha 1956. 3.vydanie.
 • Ivan. J.: Matematika 1. Alfa - SNTL, Bratislava - Praha 1986, 2.vydanie