Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Skriptá z predmetu Matematická logika

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
188 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1068
Posledná úprava
16.03.2015
Zobrazené
3 459 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pre západnú civilizáciu, ktorá vznikla syntézou helénskeho a krest,anského ducha, je vlastná úcta k rozumu. Grécka tradícia kritického skúmania a presvedčenia o potrebe rozumného konania sa zachovala ako významný prúd náboženského myslenia v kresťanstve až dodnes. V Teologickej sume sv. Tomáša Akvinského nachádzame: “Musí sa povedať, že pod všemohúcnosť Božiu nespadá, čo obsahuje odporovanie.” Rok vydania 2007.

Kľúčové slová:

matematika

logika

syntax

predikátova logika

algebra

boolovská funkciaObsah:
 • 1 Úvod do matematickej logiky -5-
  1.1 História logiky -5-
  1.2 Predmet matematickej logiky -6-
  1.3 Klasická matematická logika a metajazyk -7-
  2 Sémantika výrokovej logiky -9-
  2.1 Výrok a formula -9-
  2.2 Základy sémantiky výrokovej logiky -12-
  2.3 Lindenbaumova algebra výrokovej logiky -16-
  2.4 Normálny tvar formuly -18-
  2.5 Minimálna realizácia boolovskej funkcie -20-
  3 Syntax výrokovej logiky -25-
  3.1 Základy syntaxe výrokovej logiky -25-
  3.2 Korektnosť a úplnosť výrokovej logiky -30-
  3.3 Sémantické tablo -32-
  3.4 Rezolučná metóda -34-
  4 Sémantika predikátovej logiky -37-
  4.1 Predikát a formula -37-
  4.2 Základy sémantiky predikátovej logiky -43-
  4.3 Prenexný tvar formuly -46-
  4.4 Teória a model -49-
  5 Syntax predikátovej logiky -51-
  5.1 Základy syntaxe predikátovej logiky -51-
  5.2 Korektnosť a úplnosť predikátovej logiky -56-
  5.3 Rezolučná metóda v predikátovej logike -56-
  Literatúra -66-
  Register -68-

Zdroje:
 • Bieliková M., Návrat P., Funkcionálne a logické programovanie, STU,Bratislava 1997.
 • Bučko M., Klešč M., Diskrétna matematika, Edičné stredisko TU, Košice1991.
 • Bukovský L., Úvod do matematickej logiky, ÚMV PF UPJŠ, Košice 2006.
 • Kvasnička V., Pospíchal J., Matematická logika, Slovenská technická univerzita,Bratislava 2006.
 • Manna Z., Matematická teórie programu, SNTL, Praha 1981.
 • Manna Z., Waldinger R., The Logical Basis for Computer Programming,Volume 2: Deductive Systems, Addison-Wesley 1990.
 • Mendelson E., Introduction to Mathematical Logic, Princeton Univ. Press1964.
 • Shoenfield J.R., Mathematical Logic, Adison-Wesley 1967.
 • Smullyan R., Navěky nerozhodnuto, Academia, Praha 2003.
 • Sochor A., Klasická matematická logika, Karolinum, Praha 2001.
 • Švejdar V., Logika, Academia, Praha 2002.