Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 586   projektov
0 nových

Skriptá z predmetu - Štatistika

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
117 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3171
Posledná úprava
08.05.2017
Zobrazené
8 983 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:

1. ZÁKLADNÉ POJMY
Predmet a úloha štatistiky
Štatistika (z lat. status = štát, stav) bola pôvodne náukou o štáte a o stave vecí. Slovo štatistika je
chápané v rôznych významoch a môže byť chápaná minimálne trojako:
a) ako praktická činnosť - zber, spracovanie a vyhodnocovanie štatistických údajov
b) ako kvantitatívnu charakteristiku - číslený údaj o hromadnom jave
c) ako vednú disciplínu - súhrn metód špeciálne prispôsobených na sledovanie, analýzu
a vyhodnotenie hromadného javu.

Kľúčové slová:

štatistika

modus

medián

priemer

kvartily

variačný koeficient

príklady

smerodajná odchýlka

rozptyl

pravdepodobnosťObsah:
 • 1. Základné pojmy
  2. Triedenie podľa kvantitaívnych premenných
  3. Grafické spracovanie údajov
  4. Opisné charakteristiky štatistického súboru
  5. Teória pravdepodobnosti
  6. Náhodná premenná a jej rozdelenia
  Zoznam použitej literatúry:

Zdroje:
 • BEZVODA, V.- BLAHUŠ, P.: Finanční matematika a statistika. Bankovní institút vysoká škola, a.s. 2003. ISBN: 80-7265-042-4
 • BLATNÁ, D.: Statistika a pravděpodobnost. Bankovní institut vysoká škola, a.s. 2003. ISBN:80-7265-059-0
 • HINDLS, R.- HRONOVÁ, S.-SEGR, J.: Statistika pro ekonomy. Praha: Professional Publishing 2004. ISBN: 80-86419-52-5
 • CHAJDIAK, J.: Štatistika jednoducho. Bratislava: STATIS 2003. ISBN 80-85659-28-X
 • KANDEROVÁ, M.-ÚRADNÍČEK, V.: Aplikovaná štatistika vo finančno-ekonomickej praxi. Banská Bystrica: OZ FINANC 2005. ISBN : 80-968102-8-9