Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 625   projektov
6 nových

Postupnosť posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
2,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12741
Posledná úprava
10.11.2008
Zobrazené
4 032 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ciele seminárnej práce:
- definovať a popísať proces posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z .z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
- popísať proces posudzovania prostredníctvom prípadovej štúdie z okolia trvalého bydliska
- generalizácia výsledkov, subjektívne zhodnotenie kvality procesu, potenciálnych vplyvov zámeru na životné prostredie v spracovanej oblasti v rámci diskusie...

Kľúčové slová:

EIA

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

ekológia

ochrana ŽP

TURZdroje:
  • AUXT, A. a kol. Športovo-relaxačný areál Hrabušice : Správa o hodnotení. Banská Bystrica : Eurelax, 2006. 6 s.
  • ČERNOHOUS, T. a kol. Športovo-relaxačný areál Hrabušice : Záverečné stanovisko číslo 6580/06-7.3/tč. Bratislava : 2006. s. 23, s. 40.
  • SIROTKA, D., ZÁSZLÓSOVÁ M. Stavebný zákon : Úplné znenie zákona so súvisiacimi predpismi. Bratislava : Eurounion, 1995. s. 28-32. ISBN 80-85568-48-9.
  • Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24/2006 Z.z.
  • LL Studio, spol. s r.o.. Športovo-relaxačný areál Hrabušice : Situácia dotknutého územia. [2007-11-28]. Dostupné na internete: < http://eia.enviroportal.sk/detail.php?akcia=sportovo-relaxacny-areal-hrabusice >.